'ธรรมนัส' รับฟังปัญหา 3 กลุ่มปชช. ชุมนุมหน้ากระทรวงเกษตรฯ

'ธรรมนัส' รับฟังปัญหา 3 กลุ่มปชช. ชุมนุมหน้ากระทรวงเกษตรฯ

รมว.ธรรมนัส รับฟังปัญหาและเรื่องร้องทุกข์ กลุ่มสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สมาชิกกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) และสภาประชาชน 4 ภาค พร้อมอำนวยความสะดวกในพื้นที่หน้ากระทรวงเกษตรฯ

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พบปะ รับฟังปัญหา และรับเรื่องร้องทุกข์

จากผู้แทนกลุ่มสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สมาชิกกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.)  สภาประชาชน 4 ภาค นำโดย นายประพาส โงกสูงเนิน พร้อมด้วยมวลชนประมาณ 250 คน ซึ่งเดินทางมาชุมนุมที่บริเวณเกาะกลางหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริเวณหน้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เมื่อเช้าวันพุธที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา

 โดย กลุ่ม สอส. มีข้อเรียกร้อง 2 ข้อ ได้แก่

1. ขอให้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาให้กลุ่ม เนื่องจากคำสั่งเดิมหมดอำนาจจากการยุบสภา
2. ขอให้แก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน หนี้สิน และผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 

'ธรรมนัส' รับฟังปัญหา 3 กลุ่มปชช. ชุมนุมหน้ากระทรวงเกษตรฯ

 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมาย นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ให้ดูแลอาหาร น้ำดื่มให้ผู้ชุมนุม และอำนวยความสะดวกความเป็นอยู่ด้านสุขอนามัยของกลุ่ม สอส. - ผรท.