สคบ.เล็งล้อมคอกโฆษณา เครื่องราง ของขลัง อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง

สคบ.เล็งล้อมคอกโฆษณา เครื่องราง ของขลัง อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง

สคบ. เล็งออกกฎหมายคุมการโฆษณา เครื่องรางของขลัง ใช้ข้อความที่ยากต่อการพิสูจน์ อวดอ้างสรรพคุณที่เกินจริง ลุยเปิดประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นไปเป็นที่เรียบร้อย

"มูเตลู" เรื่องของ เครื่องรางของขลัง ต่างๆ นับเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่อยู่กับสังคมไทยมาช้านาน ถือเป็นอีกหนึ่งในสิ่งของแทนความอุ่นใจ และยึดเหนี่ยวจิตใจ ของบางคนที่นิยมพกติดตัวไว้นัยว่าเป็นการส่งเสริมดวงด้านโชคลาภ เงินทอง เรียกทรัพย์ เสริมบารมี เมตตามหานิยม ป้องกันภัย เป็นต้น 

ขณะเดียวกันเมื่อมองมุมธุรกิจของ เครื่องราง ของขลัง ในปัจจุบันก็พบว่ามีการนำความเชื่อเหล่านี้มาปรับประยุกต์เพื่อมาสร้างรายได้มหาศาล และมักถูกหยิบยกมาใช้เป็นอีกหนึ่ง Soft Power ของไทยด้วยเช่นเดียวกัน ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้เตรียมออกร่างกฎมายเข้ามาควบคุมการโฆษณาขายเครื่องราง ของขลัง อย่างจริงจังแล้ว

สคบ.เล็งล้อมคอกโฆษณา เครื่องราง ของขลัง อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดย นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรม การคุ้มครองผู้บริโภค หรือสคบ. เปิดเผยว่า เตรียมออกร่างกฎหมายเข้ามาควบคุมการโฆษณาขาย เครื่องราง ของขลัง อย่างจริงจัง หลังจากที่ผ่านมาพบว่าการขายสินค้าดังกล่าวมีการอวดอ้างสรรพคุณที่เกินจริง เช่น เสริมโชคลาภบารมี หรือทำให้หายจากการเจ็บปวด ทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก และเป็นอันตรายจากการใช้สินค้าและบริการดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบที่เกิดจากการใช้สินค้า หรือบริการจากการโฆษณาขายเครื่องราง ของขลัง หรือให้บริการจึงจำเป็นต้องมีกฏหมายเข้ามากำกับดูแล

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา สคบ.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณา เครื่องรางของขลัง เพื่อให้มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม ประกอบด้วย บุคลากร สคบ. หน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ และประชาชน โดยข้อมูลความคิดเห็นดังกล่าวกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา จะนำไปปรับปรุง และแก้ไขให้ร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวเกิดความเหมาะสมต่อไป