'กรมราชทัณฑ์' เปิด 'เยี่ยมญาติใกล้ชิด' 7 ส.ค. - 30 ก.ย.66 เช็กเงื่อนไขที่นี่

'กรมราชทัณฑ์' เปิด 'เยี่ยมญาติใกล้ชิด' 7 ส.ค. - 30 ก.ย.66 เช็กเงื่อนไขที่นี่

'กรมราชทัณฑ์' เปิด 'เยี่ยมญาติใกล้ชิด' 7 สิงหาคม - 30 กันยายน 2566 เช็กเงื่อนไขที่นี่ ย้ำกฏเข้ม 5 ข้อ ต้องจองเยี่ยมออนไลน์ล่วงหน้า

ตามที่มีข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง 'กรมราชทัณฑ์' เปิด 'เยี่ยมญาติใกล้ชิด' 7 สิงหาคม - 30 กันยายน 2566 จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลจริง 

 

 

'กรมราชทัณฑ์' ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิดขึ้น หลังจากที่ไม่ได้เปิดให้เยี่ยมญาติใกล้ชิดมาหลายปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ 'ผู้ต้องขัง' ได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัว สามารถรับประทานอาหารร่วมกันภายในเรือนจำ และยังสามารถสัมผัสกันโดยไม่มีกำแพงกั้นเหมือนในห้องเยี่ยมญาติปกติ ถือเป็นกิจกรรมที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัว หรือคนที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาเหล่านี้ได้ปรับตนเป็นคนดีของสังคมอีกครั้ง เมื่อได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษต่อไป 

 

ซึ่ง กรมราชทัณฑ์ ได้จัดให้มีการเยี่ยมญาติใกล้ชิดขึ้น ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 30 กันยายน 2566 โดยมีแนวทางการดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการควบคุมผู้ต้องขัง เรื่องมาตรฐานการเยี่ยม การติดต่อผู้ต้องขังของบุคคลภายนอก และของฝากให้ผู้ต้องขัง รวมทั้งให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดเยี่ยมญาติใกล้ชิดอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีหลักการทั่วไป ดังนี้ 

 

 

1. เรือนจำ ที่จะเปิดให้เยี่ยมญาติแบบใกล้ชิด จะต้องไม่เป็นเรือนจำที่อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีสถานที่ พื้นที่เหมาะสมในการจัดเยี่ยม 

 

2. ผู้ต้องขัง ที่สามารถเข้าเยี่ยมญาติใกล้ชิดได้ จะต้องเป็นผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์ตามที่ทางกรมราชทัณฑ์ได้กำหนดไว้ 

 

3. ญาติที่เข้าเยี่ยม จะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ใน 10 รายชื่อ ซึ่งผู้ต้องขังได้แจ้งความประสงค์ไว้กับทางเรือนจำก่อนแล้ว โดยญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้ไม่เกิน 5 คน ต่อผู้ต้องขัง 1 คน ซึ่งต้องดำเนินการจองเยี่ยมออนไลน์ล่วงหน้า และควรตรวจ ATK มาก่อนเข้าเยี่ยม 24 ชั่วโมง หากญาติมีอาการต้องสงสัยขอให้งดการเข้าเยี่ยม 

 

4. ญาติของผู้ต้องขังสูงอายุ ผู้ต้องขังที่มีโรคประจำตัว มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ และผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าเยี่ยม 

 

5. เมื่อเข้าเขตเรือนจำ ควรสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และอยู่ในพื้นที่ที่เรือนจำกำหนด สามารถรับประทานอาหารร่วมกันได้ โดยให้มีการสั่งซื้ออาหารจากเรือนจำล่วงหน้าทางระบบออนไลน์เท่านั้น 

 

ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจาก กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้ที่เว็บไซต์ www.correct.go.th หรือโทร 02 967 2222 

 

\'กรมราชทัณฑ์\' เปิด \'เยี่ยมญาติใกล้ชิด\' 7 ส.ค. - 30 ก.ย.66 เช็กเงื่อนไขที่นี่