ชวนรู้จัก สารัชถ์ รัตนาวะดี แห่งอาณาจักร GULF มหาเศรษฐีผู้ถือหุ้นใหญ่ INTUCH

ชวนรู้จัก สารัชถ์ รัตนาวะดี แห่งอาณาจักร GULF มหาเศรษฐีผู้ถือหุ้นใหญ่ INTUCH

ชวนไปทำความรู้จัก 'สารัชถ์ รัตนาวะดี' แห่งอาณาจักรกัลฟ์ (GULF) มหาเศรษฐีผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท อินทัช (INTUCH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ITV กว่า 52.92%

ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนไปทำความรู้จัก 'สารัชถ์ รัตนาวะดี' แห่งอาณาจักรกัลฟ์ (GULF) มหาเศรษฐีผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ITV กว่า 52.92% (จากข้อมูล ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2566)

ย้อนประวัติ 'สารัชถ์ รัตนาวะดี' มีชื่อเล่นว่า กลาง เป็นลูกคนกลาง โดยมีพี่ชายชื่อ สาณิต และน้องชายชื่อ สฤษดิ์ ปัจจุบันเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารแห่ง GULF

ปัจจุบัน เสี่ยกลาง อายุ 57 ปี สำหรับเส้นทางนักธุรกิจ เมื่อศึกษาจบได้ก่อตั้ง บริษัท กัลฟ์ อิเล็คตริก จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2537 ขณะที่มีอายุเพียง 29 ปีเท่านั้น

โดยตอนนั้น สารัชถ์ รัตนาวะดี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ จากนั้นได้จัดตั้งบริษัทอีกจำนวนหนึ่งที่ใช้คำนำหน้าว่า "กัลฟ์" ประกอบด้วย 

  • บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด ก่อตั้ง พ.ศ. 2539
  • บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ก่อตั้ง พ.ศ. 2539
  • บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด ก่อตั้ง พ.ศ. 2540
  • บริษัท กัลฟ์ ไอพีพี จำกัด ก่อตั้ง พ.ศ. 2547

รวมถึงบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าของเอกชนรายใหญ่ที่สุดของไทยในแง่มูลค่าตามราคาตลาด เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2560 ทำให้ สารัชถ์ ปรากฏอยู่ในทำเนียบมหาเศรษฐีไทยของนิตยสาร Forbes ในปี 2561 ด้วย

ซึ่งการจัดอันดับมหาเศรษฐีโลกครั้งล่าสุดของฟอร์บส (Forbes) ปรากฏว่า สารัชถ์ รัตนาวะดีเจ้าพ่ออาณาจักร GULF อยู่อันดับที่ 162 เป็นอันดับที่สูงที่สุดของมหาเศรษฐีไทย และขึ้นแท่นเป็นคนที่รวยที่สุดในประเทศไทยด้วยทรัพย์สิน 11,800 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 421,260 ล้านบาท)

ด้านการศึกษา / การอบรม 

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Master of Science (Engineering Management) University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 23 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน

- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (นบยส.) รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ

ประวัติการทำงาน

2564 - 2565 กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2561 - 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2551 - 2563 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด

2554 – 2560 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

2551 - 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด

2551 - 2560 รองประธานกรรมการ มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสท์2554 - 2559ผู้แทนถือใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาตินิสท์

2551 - 2559 ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาตินิสท์

2537 - 2559 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์1 จำกัด

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด

2561 – ปัจจุบัน Board of Councilors, University of Southern California, Annenberg School for Communication and Journalism ประเทศสหรัฐอเมริกา

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงเรียนนานาชาตินิสท์

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Gulf Investment and Trading Pte. Ltd.

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ข้อมูลประกอบจาก wikipedia , gulf.co.th