ขสมก. เดินรถสาย 4 - 70E เซ็นทรัลศาลายา - สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (ทางด่วน)

ขสมก. เดินรถสาย 4 - 70E เซ็นทรัลศาลายา - สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (ทางด่วน)

ขสมก. เปิดเส้นทางเดินรถโดยสารปรับอากาศ สาย 4 - 70E เซ็นทรัลศาลายา - สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (ทางด่วน) เริ่มให้บริการ 12 มิถุนายน 2566 ทดแทนรถมินิบัสของเอกชนที่หยุดวิ่งไปก่อนหน้านี้

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  กระทรวงคมนาคม  เปิดเผยว่าตามที่บริษัท ชัยวิเศษแทรนสปอร์ต จำกัด ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย 4 - 70E (Y70E) เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา - สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (ทางด่วน) ยุติการเดินรถ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ส่งผลให้ประชาชนที่ใช้บริการรถตู้โดยสารสายดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ขสมก. จึงเตรียมจัดเดินรถโดยสารปรับอากาศ สาย 4 - 70E เส้นทาง เซ็นทรัลศาลายา - สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (ทางด่วน) เพื่อให้บริการรับ - ส่งประชาชนแทนผู้ประกอบการเดิม ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป จนกว่ากรมการขนส่งทางบกจะสามารถจัดหาผู้ประกอบการเดินรถรายใหม่ได้แล้วเสร็จ

โดย ขสมก. ได้มีการขยายเส้นทางจากท่าต้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา ไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ศาลายา เพื่อให้การบริการรถโดยสาร มีความครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การค้า รองรับความต้องการของประชาชน

ขสมก. เดินรถสาย 4 - 70E เซ็นทรัลศาลายา - สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (ทางด่วน)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ทั้งนี้ ขสมก. ได้จัดรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู จำนวน 8 คัน เพื่อวิ่งให้บริการประชาชน ในเส้นทางเดินรถ สาย 4 - 70E ตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น. โดยจัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 14 - 26 บาท ตามระยะทาง (กรณีขึ้นทางด่วน จัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 2 บาท) ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าโดยสาร ผ่านบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทของ ขสมก. บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) สแกน QR Code ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง และบัตรเดบิต - เครดิต ที่มีสัญลักษณ์คอนแทคเลสของทุกธนาคาร โดยเส้นทางเดินรถปรับอากาศ สาย 4 - 70E มีรายละเอียดเส้นทาง ดังนี้

  • เที่ยวไป

เริ่มต้นจากเซ็นทรัลศาลายา ไปตามถนนบรมราชชนนี เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพุทธมณฑล สาย 5 เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นฐ 4006  เลี้ยวขวาไปตามถนนพุทธมณฑล สาย 4 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนบรมราชชนนี เลี้ยวซ้ายไปตามถนนราชพฤกษ์ ขึ้นทางพิเศษที่ด่านตลิ่งชัน ไปตามทางพิเศษ (ทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอก) ลงทางพิเศษที่ถนนกำแพงเพชร 2 ไปตามถนนกำแพงเพชร 2 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนกำแพงเพชร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน จนสุดเส้นทางที่สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต
 

  • เที่ยวกลับ

เริ่มต้นจากสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต ไปตามถนนพหลโยธิน กลับรถแยกลาดพร้าว ไปตามถนนพหลโยธิน เลี้ยวขวาไปตามถนนกำแพงเพชร เลี้ยวขวาไปตามถนนกำแพงเพชร 2 ขึ้นทางพิเศษที่ด่านกำแพงเพชร 2 ไปตามทางพิเศษ (ทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอก) ลงทางพิเศษที่ถนนราชพฤกษ์ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนบรมราชชนนี ถึงแยกวัดชัยพฤกษมาลา กลับรถ ไปตามถนนบรมราชชนนี

เลี้ยวขวาไปตามถนนพุทธมณฑล สาย 4 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนทางหลวงชนบทหมายเลข นฐ 4006 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพุทธมณฑล สาย 5 ถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา กลับรถ ไปตามถนนพุทธมณฑล สาย 5 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนทางหลวงชนบท หมายเลข นฐ 4006 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนทางหลวงชนบท (เอื้ออาทร ศาลายา 3) เลี้ยวซ้ายไปตามถนนบรมราชชนนี จนสุดเส้นทางที่เซ็นทรัลศาลายา

ขสมก. เดินรถสาย 4 - 70E เซ็นทรัลศาลายา - สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (ทางด่วน)