ขสมก. เปิดรับสมัคร คนขับรถเมล์ กระเป๋ารถเมล์ เช็กเงินเดือน-สวัสดิการที่นี่

ขสมก. เปิดรับสมัคร คนขับรถเมล์ กระเป๋ารถเมล์ เช็กเงินเดือน-สวัสดิการที่นี่

ข่าวดี! ขสมก. เปิดรับสมัครคนขับรถเมล์ กระเป๋ารถเมล์ จำนวนมาก เช็กเงินเดือน - สวัสดิการที่จะได้รับ สนใจรีบเลยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ประกาศเปิดรับสมัคร พนักงานขับรถ (คนขับรถเมล์) พนักงานเก็บค่าโดยสาร (กระเป๋ารถเมล์) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป เช็กเลยอัตราเงินเดือนและสวัสดิการที่จะได้รับมีอะไรบ้าง

 

 

เช็กเลยอัตราเงินเดือน คุณสมบัติ และสวัสดิการที่จะได้รับ

ขสมก. เปิดรับสมัคร พนักงานขับรถ (คนขับรถเมล์) และ พนักงานเก็บค่าโดยสาร (กระเป๋ารถเมล์) จำนวนมาก ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

- คุณสมบัติพนักงานขับรถโดยสาร

 • เพศชาย-หญิง อายุ 22 - 50 ปี บริบูรณ์
 • ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2 หรือประเภทที่ 3

 

- สวัสดิการพนักงานขับรถโดยสาร

 • เงินเดือนขั้นต้น 11,350 บาท เบี้ยเลี้ยงวันละ 100 - 200 บาท
 • ค่าล่วงเวลา และรายได้จากการจำหน่ายตั๋ว
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตนเอง บิดา มารดา และบุตร
 • สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

 

 

- คุณสมบัติพนักงานเก็บค่าโดยสาร

 • เพศชาย-หญิง อายุ 18 - 40 ปี บริบูรณ์
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร ซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบก

 

- สวัสดิการพนักงานเก็บค่าโดยสาร

 • เงินเดือนขั้นต้น 10,150 บาท
 • ค่าล่วงเวลา และรายได้จากการจำหน่ายตั๋ว
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตนเอง บิดา มารดา และบุตร
 • สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

 

- เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. บัตรประชาชน 1 ฉบับ
 2. ทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 3. ใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร 1 ฉบับ
 4. ใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2 หรือประเภทที่ 3
 5. เอกสารการเกณฑ์ทหาร สด.43 หรือ สด.8 1 ฉบับ
 6. หลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ
 7. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ หรือราชการ ไม่เกิน 30 วัน
 8. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป

*เอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนา

 

สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ณ สำนักการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 2) อาคารสำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ในวันและเวลาราชการ) หรือสอบถามได้ที่ โทร 0 2246 0339 ต่อ 1220 - 1221 และ Call Center 1348 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่