โปรดเกล้าฯ 'แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ' ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ 1,739 ราย

โปรดเกล้าฯ 'แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ' ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ 1,739 ราย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 'แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ' ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ จำนวน 1,739 ราย

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ 'ราชกิจจานุเบกษา' ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ จำนวน 1,739 ราย

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่าง ๆ จำนวน 1,739 ราย ดังนี้

 

1. นายวรสิทธิ์ อภิชาติโชติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์

 

2. นายพิเชษฐ เปลี่ยนขำ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์

 

3. นายอาคม นิตยากรณ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

 

4. นางอัจฉรา จรรยามั่น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 6 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

 

5. นางประวัณยา บุนนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา

 

 

6. นายทรงฤทธิ์ พินิจการวัฒน์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

 

7. นายพรพล เลาวกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

 

8. นายทิวากร พนาวัลย์สมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

 

9. นางเจิดจันทร์ แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี

 

10. นางสาวสมรศรี ตีระวัฒนานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

 

11. นายตรัณ ขมะวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาตลิ่งชัน

 

มีต่อ...

 

ตรวจสอบรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ทั้งหมด 1,739 ราย (คลิกที่นี่)