อย่าหาทำ มือดีตัดต่อข้อความหนังสือ 'ทิมพิธารองขาโต๊ะ' ร้านแจงวอนลบโพสต์

อย่าหาทำ มือดีตัดต่อข้อความหนังสือ 'ทิมพิธารองขาโต๊ะ' ร้านแจงวอนลบโพสต์

ร้านนายอินทร์ ร้านหนังสือเจ้าดังชี้แจงจากแคมเปญ "อ่านตามคนดัง" ซึ่งในเดือนที่ผ่านมาหน้าร้านนายอินทร์ใช้คำว่า "พิธาอ่าน" หรือ "อ่านตามพิธา" บนหนังสือที่ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ซึ่งต่อมานั้นมีมือดีได้ไปตัดต่อดัดแปลง และมีการแชร์ออกไปในโลกออนไลน์นั้น

ร้านนายอินทร์ ร้านหนังสือเจ้าดังชี้แจงจากแคมเปญ "อ่านตามคนดัง" ซึ่งในเดือนที่ผ่านมาหน้าร้านนายอินทร์ใช้คำว่า "พิธาอ่าน" หรือ "อ่านตามพิธา" บนหนังสือที่ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เคยอ่านและแนะนำในสื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งต่อมานั้นมีมือดีได้ไปตัดต่อโดยใส่หนังสือ มาเหนือเมฆ เข้าไปพร้อมข้อความ 1 "ทิมพิธาอ่าน" และข้อความ 2 "ทิมพิธารองขาโต๊ะ" จนเกิดการเข้าใจผิดและมีการแชร์ในโลกออนไลน์

ร้านนายอินทร์ เขียนข้อความชี้แจงระบุว่า จากแคมเปญ "อ่านตามคนดัง" ซึ่งในเดือนที่ผ่านมาหน้าร้านนายอินทร์ใช้คำว่า "พิธาอ่าน" หรือ "อ่านตามพิธา" บนหนังสือที่คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เคยอ่านและแนะนำในสื่อออนไลน์ต่างๆ

ร้านนายอินทร์มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นเพียงแค่สื่อที่เจตนาดีต่อนักอ่าน ต้องการให้นักอ่านได้มีแรงกระตุ้น และแรงบันดาลใจในการอ่านตามบุคคลที่มีอิทธิพลทางสังคม ซึ่งร้านนายอินทร์ได้ดำเนินแคมเปญในลักษณะนี้เสมอมา

หากในกรณีที่บุคคลอื่นบุคคลใดนำภาพหน้าร้านไปดัดแปลง หรือ ตัดต่อ อย่างไม่สร้างสรรค์ และไม่เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น ถือเป็นการทำให้ผู้อื่นและแบรนด์ "นายอินทร์" ได้รับความเสียหาย จึงวอนขอให้ผู้ที่กระทำการดังกล่าว ลบโพสต์ และหยุดแชร์ภาพหรือสื่อใดๆที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือ สื่อใดๆที่อาจทำให้แบรนด์เกิดความเสียหาย

ขอบพระคุณที่ให้ความสนใจ "แคมเปญอ่านตามคนดัง" และ ร้านนายอินทร์จะยึดมั่นในการส่งความสุข และแรงบันดาลใจให้นักอ่านตลอดไป

ทางร้านได้เขียนข้อความเพิ่มเติมว่า "หากพบเห็นข้อความใดที่มีลักษณะดัดแปลง ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หรือ เป็นการละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น จากการใช้ร้านนายอินทร์เป็นสื่อ กรุณาส่งหลักฐาน พร้อมชื่อผู้โพสต์ ผู้แชร์มาทางอินบ๊อกเฟซบุ๊ก จับคนตัดต่อ เพื่อเป็นเบาะแสในการดำเนินการต่อไปครับ"

ทั้งนี้ บทสรุปกรณีที่มีการแชร์ภาพดังกล่าว คือ 

- ภาพจริง คือ หนังสือ ลุกไหม้สิ! ซิการ์

- ตัดต่อครั้งที่ 1 ใส่ภาพ "หนังสือ มาเหนือเมฆ" เข้าไป 

- ตัดต่อครั้งที่ 2 ใส่ข้อความ "รองขาโต๊ะ" เข้าไป

 

อย่าหาทำ มือดีตัดต่อข้อความหนังสือ 'ทิมพิธารองขาโต๊ะ' ร้านแจงวอนลบโพสต์

 

อย่าหาทำ มือดีตัดต่อข้อความหนังสือ 'ทิมพิธารองขาโต๊ะ' ร้านแจงวอนลบโพสต์

 

cr ภาพจาก

ทวิตเตอร์

เฟซบุ๊กเพจ ซึ่งต้องพิสูจน์

เฟซบุ๊กเพจ ร้านนายอินทร์