3 วัน 'สงกรานต์ 2566' กรมการขนส่งทางราง เผยคนเดินทางทะลุ 3.1 ล้าน

3 วัน 'สงกรานต์ 2566' กรมการขนส่งทางราง เผยคนเดินทางทะลุ 3.1 ล้าน

3 วัน "สงกรานต์ 2566" กรมการขนส่งทางราง เผยประชาชนเดินทางด้วยระบบรางช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2566 สะสม 3 วัน รวมแล้วประมาณ 3.1 ล้านคน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 4.68

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2566 ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาล "สงกรานต์ 2566" ระหว่าง 11 - 17 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา 3 วันคือ วันที่ 11 - 13 เมษายน 2566 มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 3,082,017 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 164,758 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 4.68 (ประมาณการ 3 วัน 3,233,213 คน-เที่ยว แบ่งเป็น รถไฟ 255,651 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้า 2,977,562 คน-เที่ยว) ประกอบด้วย

รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 220,240 คน-เที่ยว แบ่งเป็น

  • ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 94,521 คน-เที่ยว
  • ผู้โดยสารเชิงสังคม 125,719 คน-เที่ยว

โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม 124,239 คน-เที่ยว และขาเข้า 96,001 คน-เที่ยว ซึ่งพบว่า

- สายใต้ มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 69,663 คน-เที่ยว (ขาออก 36,881 คน-เที่ยว และขาเข้า 32,782 คน-เที่ยว)

- สายตะวันออกเฉียงเหนือ 60,643 คน-เที่ยว (ขาออก 37,249 คน-เที่ยว และขาเข้า 23,394 คน-เที่ยว)

- สายเหนือ 43,745 คน-เที่ยว (ขาออก 25,694 คน-เที่ยว ขาเข้า 18,051 คน-เที่ยว)

- สายตะวันออก 29,766 คน-เที่ยว (ขาออก 16,083 คน-เที่ยว ขาเข้า 13,683 คน-เที่ยว)

- สายมหาชัย/แม่กลอง 16,423 คน-เที่ยว (ขาออก 8,332 คน-เที่ยว ขาเข้า 8,091 คน-เที่ยว)

ระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง) สะสม 3 วัน มีผู้ใช้บริการแล้ว 2,861,777 คน-เที่ยว ประกอบด้วย

  • Airport Rail Link 155,222 คน-เที่ยว
  • สายสีแดง 49,904 คน-เที่ยว
  • สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) 91,091 คน-เที่ยว
  • สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 817,373 คน-เที่ยว
  • รถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,748,187 คน-เที่ยว

ทั้งนี้ เมื่อวาน (วันที่ 13 เมษายน 2566) ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2566 มีประชาชนมาใช้บริการระบบราง รวมจำนวน 785,071 คน-เที่ยว ลดลงจากวันที่ 12 เมษายน 2566 จำนวน 333,268 คน-เที่ยว หรือลดลงร้อยละ 29.8 แต่สูงกว่าประมาณการ 13,310 คน-เที่ยว (ประมาณการวันที่ 13 เมษายน 2566 จำนวน 771,761 คน-เที่ยว) หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 1.72 แบ่งเป็น

  • รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 66,299 คน-เที่ยว
  • รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) จำนวน 718,772 คน-เที่ยว

 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รถไฟระหว่างเมืองของ รฟท. ให้บริการรวม 219 ขบวน

มีผู้ใช้บริการจำนวน 66,299 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 25,741 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 27.97 (ประมาณการ 92,040 คน-เที่ยว) แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 28,133 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 38,166 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 38,395 คน-เที่ยว และผู้โดยสารขาเข้า 27,904 คน-เที่ยว พบว่า

- สายใต้ มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 22,150 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 12,591 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 9,559 คน-เที่ยว)

- สายตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ใช้บริการ 17,271 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 10,221 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 7,050 คน-เที่ยว)

- สายเหนือ 12,404 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 7,373 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 5,031 คน-เที่ยว)

- สายตะวันออก 8,585 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 5,224 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 3,361 คน-เที่ยว)

- สายแม่กลองและมหาชัย 5,889 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 2,986 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 2,903 คน-เที่ยว)

2. ระบบรถไฟฟ้า ให้บริการเดินรถไฟฟ้ารวม 2,104 เที่ยว

มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 718,772 คน-เที่ยว สูงกว่าประมาณการ -39,051 คน-เที่ยว หรือสูงกว่าประมาณการร้อยละ 5.75 (ประมาณการ 679,721 คน-เที่ยว) ประกอบด้วย

- รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 174 เที่ยว จำนวน 43,220 คน-เที่ยว

- รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 230 เที่ยว จำนวน 12,280 คน-เที่ยว

- รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 216 เที่ยว จำนวน 16,996 คน-เที่ยว

- รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 250 เที่ยว จำนวน 176,818 คน-เที่ยว

- รถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) ให้บริการรวม 1,234 เที่ยว มีผู้ใช้บริการจำนวน 469,458 คน- เที่ยว (สายสีเขียว 457,065 คน-เที่ยว และสายสีทอง 12,393 คน-เที่ยว)

สำหรับด้านความปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุรถไฟของ รฟท. และไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง แต่อย่างใด ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางประสานผู้ให้บริการรถไฟฟ้า พิจารณาเพิ่มความถี่ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2566 นี้