7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2566 วันแรกเกิดอุบัติเหตุ 278 ครั้ง เสียชีวิต 27 ราย

7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2566 วันแรกเกิดอุบัติเหตุ 278 ครั้ง เสียชีวิต 27 ราย

7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2566 วันแรกเกิดอุบัติเหตุ 278 ครั้ง เสียชีวิต 27 ราย ศปถ.ประสานจังหวัดคุมเข้มสร้างความปลอดภัยถนนสายหลัก – เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนตลอดเส้นทาง

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2566 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 11 เมษายน 2566

 • เกิดอุบัติเหตุ 278 ครั้ง
 • ผู้บาดเจ็บ 287 คน
 • ผู้เสียชีวิต 27 ราย ศปถ.

ได้ประสานจังหวัดอำนวยความสะดวกในเส้นทางสายหลัก และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด รวมถึงประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยง ทางลัด เพื่อให้การสัญจรเป็นไปด้วยความคล่องตัว พร้อมจัดตั้งจุดบริการแก่ประชาชนตลอดเส้นทาง ตลอดจนเน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายและกวดขันพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่อย่างจริงจัง กำชับจุดตรวจเพิ่มความเข้มข้นในการเรียกตรวจยานพาหนะและความพร้อมของผู้ขับขี่ คุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะการขับรถเร็ว และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย เพื่อลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บและความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ

7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2566 วันแรกเกิดอุบัติเหตุ 278 ครั้ง เสียชีวิต 27 ราย

นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 11 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุ 278 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 287 คน ผู้เสียชีวิต 27 ราย

- สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่

 • ขับรถเร็ว ร้อยละ 35.25
 • ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 24.82

- ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่

 • รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 79.37

- ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทาง

 • เส้นทางตรง ร้อยละ 87.41
 • ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 48.20
 • ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 28.78

- ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่

 • เวลา 19.01 – 20.00 น. ร้อยละ 7.91

- ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ

 • ช่วงอายุช่วงอายุ 50 – 59 ปี ร้อยละ 16.56

- จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,871 จุด

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 54,487 คน

- เรียกตรวจยานพาหนะ 306,166 คัน

- มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 48,176 ราย

- มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ 15,152 ราย

- ไม่สวมหมวกนิรภัย 14,302 ราย

- ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 4,759 ราย

- ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด 4,270 ราย

- จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่

 • พัทลุง (14 ครั้ง)

- จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่

 • ปทุมธานี
 • เพชรบูรณ์
 • เลย (จังหวัดละ 2 ราย)

- จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่

 • พัทลุง (18 คน)  

 

7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2566 วันแรกเกิดอุบัติเหตุ 278 ครั้ง เสียชีวิต 27 ราย

นายโชตินรินทร์ กล่าวต่อไปว่า คาดว่าในวันนี้ถนนสายหลักที่ออกสู่ภูมิภาคจะมีปริมาณรถหนาแน่นทุกเส้นทาง เนื่องจากประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวไปยังต่างจังหวัดแล้ว ซึ่งอาจส่งผลให้มีการจราจรติดขัดเป็นบางช่วง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ประสานจังหวัดดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะถนนสายหลักและเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด โดยเปิดช่องทางพิเศษ ปิดจุดกลับรถ ประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยง ทางลัด เพื่อให้การสัญจรเป็นไปด้วยความคล่องตัว รวมถึงจัดตั้งจุดบริการแก่ประชาชนตลอดเส้นทาง ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและกวดขันพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่อย่างจริงจัง โดยเน้นพื้นที่เสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งจากการเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน พบว่า ยังคงมีสาเหตุมาจากการขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเข้มข้นในการเรียกตรวจยานพาหนะและความพร้อมของผู้ขับขี่ รวมถึงบังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับขี่ที่ใช้ความเร็วเกินกำหนด และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย เพื่อลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บและความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า วันนี้มีประชาชนเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครเพื่อกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก การจราจรที่ติดขัดและปริมาณรถที่หนาแน่น อาจจะทำให้ประชาชนใช้เวลาในการเดินทางที่มากขึ้นกว่าปกติ จึงขอฝากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีน้ำใจต่อผู้ร่วมใช้เส้นทาง ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการไม่ขับรถเร็ว อีกทั้งการขับรถทางไกลในสภาพอากาศที่ร้อน ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียและง่วงนอนได้ง่าย  หากมีอาการดังกล่าวขอให้จอดพักรถในบริเวณที่ปลอดภัยหรือจุดบริการตามเส้นทางต่าง ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนอิริยาบถ ค่อยเดินทางไปต่อ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงให้การเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์มีความสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุ สำหรับประชาชนที่ประสบหรือพบเห็นอุบัติเหตุสามารถแจ้งเหตุได้ทางสายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง และไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2566 วันแรกเกิดอุบัติเหตุ 278 ครั้ง เสียชีวิต 27 ราย