เที่ยวสงกรานต์ กทม. รับส่งฟรี เส้นทางลานคนเมือง-คลองผดุงฯ-ถนนข้าวสาร

เที่ยวสงกรานต์ กทม. รับส่งฟรี เส้นทางลานคนเมือง-คลองผดุงฯ-ถนนข้าวสาร

กทม. จัดรถบริการ BMA Feeder เที่ยวสงกรานต์ฟรี เส้นทางลานคนเมือง-คลองผดุงฯ-ถนนข้าวสาร เชื่อมต่อการเดินทางจากพื้นที่จัดงานเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2566  นายเอกวรัญญู  อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง ได้เปิดให้บริการเดินรถ “BMA Feeder” รับ-ส่งประชาขชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8 – 16 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.00 น. ในลักษณะเดินรถเวียน เส้นทางลานคนเมือง คลองผดุงกรุงเกษม ถนนข้าวสาร เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางจากพื้นที่จัดงานเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะให้สะดวกยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร
 

โดยมีจุดจอดรถรับ-ส่ง ทั้งสิ้น 11 จุด ดังนี้ 

1) ลานคนเมือง(เสาชิงช้า)

2) อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย(ถนนข้าวสาร)

3) สงกรานต์คลองผดุงฯ เขตดุสิต(คุรุสภา)

4) ท่าเรือราชดำเนินนอก(มัฆวาน)

5) ท่าเรือนครสวรรค์(ตลาดนางเลิ้ง)

6) ท่าเรือหลานหลวง(โบ๊เบ๊)

7) ท่าเรือกระทรวงพลังงาน (รพ.หัวเฉียว)

8)ท่าเรือยศเส(เทพศิรินทร์)

9) สงกรานต์คลองผดุงฯ เขตป้อมปราบฯ(สายปัญญา) 

10) ท่าเรือหัวลำโพง(สถานีรถไฟกรุงเทพฯ)

11) ท่าเรือนพวงศ์(การรถไฟฯ)

เที่ยวสงกรานต์ กทม. รับส่งฟรี เส้นทางลานคนเมือง-คลองผดุงฯ-ถนนข้าวสาร
 

สำหรับรถ BMA Feeder ที่นำมาให้บริการนี้เป็นรถพลังงานไฟฟ้า จำนวน 20 ที่นั่ง (รองรับผู้พิการ 2 ที่) ซึ่งรถบริการ BMA Feeder จะออกจากจุดบริการต้นทาง (ลานคนเมือง) ทุก 30 นาที ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.00 น. โดยสามารถติดตามเวลารถมาถึงผ่านแอปฯ Via Bus ได้  

สำหรับในช่วงเวลาดังกล่าวจะงดให้บริการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมเพื่อความปลอดภัย เนื่องจากจะมีการจัดกิจกรรมทางน้ำต่างๆ ภายในคลองฯ