จุดความร้อนไทยทรงตัว พบมากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เหนือ-ตอ. PM 2.5 ระดับปานกลาง

จุดความร้อนไทยทรงตัว พบมากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เหนือ-ตอ. PM 2.5 ระดับปานกลาง

"จุดความร้อน" ในไทยยังทรงตัว พบมากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ส่วน "ฝุ่น PM 2.5" เช้านี้ บริเวณภาคเหนือ-ภาคตะวันออก อยู่ในระดับปานกลางจนถึงเริ่มมีผลต่อสุขภาพ

วันนี้ (18 มีนาคม 2566) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ "GISTDA" เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของวันที่ 17 มีนาคม 2566 ประเทศไทยพบ "จุดความร้อน" จำนวน 697 จุด

 

ขณะที่ สปป.ลาว ยังขึ้นนำ โดยจุดความร้อนอยู่ที่ 2,047 จุด , เมียนมา 1,385 จุด , กัมพูชา 987 จุด , เวียดนาม 521 จุด และมาเลเซีย 22 จุด

 

 

 

จุดความร้อนในประเทศไทย ส่วนใหญ่พบใน

  • พื้นป่าอนุรักษ์ 202 จุด
  • ป่าสงวนแห่งชาติ 155 จุด
  • พื้นที่เกษตร 149 จุด
  • พื้นที่เขต สปก. 101 จุด
  • พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 82 จุด
  • ริมทางหลวง 8 จุด

จังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ จังหวัดเลย พบจุดความร้อน 83 จุด ส่วนค่า "ฝุ่น PM 2.5" เมื่อตรวจสอบจากแอปพลิเคชั่น "เช็คฝุ่น" เมื่อเวลา 10:00 น. ที่ผ่านมา พบว่าหลายพื้นที่ของประเทศอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) อยู่ในระดับค่อนข้างดี

 

 

 

ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ fire.gistda หรือติดตามข้อมูลจาก fire.gistda/dashboard และควรติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ผ่านแอปฯ เช็คฝุ่น

 

จุดความร้อนไทยทรงตัว พบมากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เหนือ-ตอ. PM 2.5 ระดับปานกลาง