ไทยพบ จุดความร้อน กลับมาพุ่งอีก ฝุ่น PM 2.5 เช้านี้หลายพื้นที่ยังเกินมาตรฐาน

ไทยพบ จุดความร้อน กลับมาพุ่งอีก ฝุ่น PM 2.5 เช้านี้หลายพื้นที่ยังเกินมาตรฐาน

GISTDA เผยไทยพบ "จุดความร้อน" กลับมาพุ่งอีก ส่วนใหญ่พบในพื้นที่เกษตร 140 จุด ส่วน "ฝุ่น PM 2.5" เช้านี้หลายพื้นที่ยังเกินมาตรฐาน

วันนี้ (15 มีนาคม 2566) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของวันที่ 14 มีนาคม 2566 ไทยพบ "จุดความร้อน" จำนวน 398 จุด

 

ขณะที่ เมียนมา ยังนำโด่ง 4,141 จุด สปป.ลาว 2,173 จุด กัมพูชา 1,400 จุด เวียดนาม 439 จุด และมาเลเซีย 62 จุด

 

 

สำหรับ จุดความร้อนในประเทศไทย ส่วนใหญ่พบในพื้นที่เกษตร 140 จุด , พื้นที่เขต สปก. 91 จุด , ป่าอนุรักษ์ 57 , พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 52 จุด , ป่าสงวนแห่งชาติ 49 จุด และริมทางหลวง 9 จุด ในส่วนของจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ กาญจนบุรี 40 จุด

 

ส่วนค่า ฝุ่น PM 2.5 เมื่อตรวจสอบจากแอปพลิเคชั่น "เช็คฝุ่น" เมื่อเวลา 09:00 น.ที่ผ่านมา พบว่าหลายพื้นที่ของประเทศอยู่ในระดับเกินมาตรฐานสลับกับปานกลาง โดยจังหวัดที่พบค่าฝุ่น PM 2.5 มากที่สุดคือ มหาสารคาม , นครพนม ซึ่งอยู่ในระดับ 52 ไมโครกรัม ในขณะที่ทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) อยู่ในระดับปานกลาง

 

 

ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th หรือ ติดตามข้อมูลจาก https://fire.gistda.or.th/dashboard.html และควรติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ผ่านแอปฯ "เช็คฝุ่น"

 

ไทยพบ จุดความร้อน กลับมาพุ่งอีก ฝุ่น PM 2.5 เช้านี้หลายพื้นที่ยังเกินมาตรฐาน