เช็ก 5 พื้นที่เสี่ยงสูงเกิดไฟป่า ชัยภูมิแชมป์จังหวัดพบ "จุดความร้อน" มากสุด

เช็ก 5 พื้นที่เสี่ยงสูงเกิดไฟป่า ชัยภูมิแชมป์จังหวัดพบ "จุดความร้อน" มากสุด

GISTDA เผย "ชัยภูมิ" แชมป์จังหวัดพบ "จุดความร้อน" มากสุด เช็ก 5 พื้นที่ภาคเหนือเสี่ยงสูงสุดต่อการเกิด "ไฟป่า"

สถานการณ์ "ฝุ่น PM 2.5" วันนี้ (14 มีนาคม 2566) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เปิดเผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของวันที่ 13 มีนาคม 2566 ไทยพบ "จุดความร้อน" จำนวน 173 จุด ในขณะที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมายังนำโด่ง 3,871 จุด , กัมพูชา 1,121 จุด , สปป.ลาว 403 จุด , เวียดนาม 175 จุด และมาเลเซีย 32 จุด

 

 

โดย จุดความร้อนในประเทศไทย ส่วนใหญ่พบในพื้นที่เกษตร 63 จุด , ป่าสงวนแห่งชาติ 42 จุด , ป่าอนุรักษ์ 21 จุด , พื้นที่เขต สปก. 26 จุด , พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 19 จุด และริมทางหลวง 2 จุด ในส่วนของจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ ชัยภูมิ 29 จุด

 

ส่วนค่า ฝุ่น PM 2.5 เมื่อตรวจสอบจากแอปพลิเคชั่น "เช็คฝุ่น" เมื่อเวลา 10:00 น. ที่ผ่านมา พบว่าหลายพื้นที่ของประเทศอยู่ในระดับ "เกินมาตรฐาน" 31 จังหวัด โดยจังหวัดที่พบค่า PM 2.5 มากที่สุด คือ สมุทรสงคราม ซึ่งอยู่ในระดับ 57 ไมโครกรัม ในขณะที่ทุกพื้นที่ของ กรุงเทพมหานคร (กทม.) อยู่ระดับปานกลางจนถึงเริ่มมีผลต่อสุขภาพ

 

เช็ก 5 พื้นที่เสี่ยงสูงเกิดไฟป่า ชัยภูมิแชมป์จังหวัดพบ "จุดความร้อน" มากสุด

 

 

สำหรับการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการเกิด "ไฟป่า" ในหลายจังหวัดภาคเหนือ ช่วงวันที่ 13 - 19 มีนาคม 2566 ซึ่งมี 5 พื้นที่เสี่ยงสูงสุดต่อการเกิดไฟป่า ได้แก่ จังหวัดตาก , แม่ฮ่องสอน , ลำปาง , เชียงใหม่ และเพชรบูรณ์

 

ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th หรือติดตามข้อมูลจาก https://fire.gistda.or.th/dashboard.html และควรติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ผ่านแอปพลิเคชั่น "เช็คฝุ่น"

 

เช็ก 5 พื้นที่เสี่ยงสูงเกิดไฟป่า ชัยภูมิแชมป์จังหวัดพบ "จุดความร้อน" มากสุด