ประวัติวิกรม กรมดิษฐ์ ยก 2 หมื่นล้านให้สังคม Forbes จัดอันดับติดมหาเศรษฐีไทย

ประวัติวิกรม กรมดิษฐ์ ยก 2 หมื่นล้านให้สังคม Forbes จัดอันดับติดมหาเศรษฐีไทย

เปิดประวัติวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิอมตะ หลังได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินส่วนตัว 20,000 ล้านบาทให้สังคม

เปิดประวัติวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิอมตะ หลังได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินส่วนตัว 20,000 ล้านบาท เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ 70 ปี ให้กับมูลนิธิอมตะ เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง อันจะนำไปสู่หนึ่งในกลไกการยกระดับคุณภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจไทยต่อไปนั้น 

 

ประวัติ วิกรม กรมดิษฐ์

วิกรม กรมดิษฐ์ เกิดวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2496 จ.กาญจนบุรี เป็นบุตรชายคนโตของตระกูล มีน้องมารดาเดียวกันและต่างมารดารวม 21 คน

ด้านการศึกษา : จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน มีความสนใจการค้าตั้งแต่ยังเล็ก โดยรับช่วงต่อในกิจการร้านถั่วคั่วจากป้าขณะเรียนหนังสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

  • ปี พ.ศ. 2518

เมื่อเรียนจบได้กลับมาเปิดบริษัท วี แอนด์ เค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นธุรกิจนำเข้าส่งออก

ต่อมาหันมาบุกเบิกธุรกิจด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 2 แห่งในประเทศไทยและอีก 1 แห่งในประเทศเวียดนาม มีโรงงานกว่า 1300 โรง มียอดการผลิตที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมทั้งสองประเทศมูลค่าการผลิตกว่า 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีประชากรที่ทำงานในนิคมทั้งหมดกว่า 3 แสนคน

  • ปี พ.ศ. 2547

วิกรม กรมดิษฐ์ ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในต่างจังหวัด โดยมุ่งมั่นถ่ายทอดประสบการณ์และแนวคิดผ่านการเขียนหนังสือมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ผลงานเล่มแรกแนวอัตชีวประวัติ "ผมจะเป็นคนดี : ไฟฝันวันเยาว์" ออกสู่สาธารณชนในปี พ.ศ. 2547 และยังคงเป็นหนังสือที่ติดอันดับขายดีอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบันได้ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ อาทิเช่น อังกฤษ เวียดนาม จีน พม่า รัสเซีย ญี่ปุ่น มองโกเลีย เยอรมัน และมาเลย์

  • ปี พ.ศ. 2549 - 2552

ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ให้ติดอันดับ 40 มหาเศรษฐีในเมืองไทย

ได้รับรางวัล fDi Personality of the Year 2008-Asia จาก Foreign Direct Investment magazine (fDi) ในเครือของFinancial Times Group จากลอนดอน และรางวัลมหาเศรษฐีใจบุญแห่งเอเชีย (48 Asian Philanthropist)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- 'วิกรม กรมดิษฐ์' บริจาคทรัพย์สิน 95% กว่า 2 หมื่นล้าน ให้มูลนิธิอมตะ

 

 

  • ปี พ.ศ. 2554

วิกรม กรมดิษฐ์ ตั้งใจแบ่งเวลาในแต่ละปีเดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตหลังวางมือจากธุรกิจ ด้วยรถบ้าน (Motor Home) โดยเริ่มต้นในปี 2554 เป็นปีแรกด้วย GMS CARAVAN 2011 ไปยังประเทศลาว-เวียดนาม และจีนตอนใต้ ระยะเวลา 77 วัน

  • ปี พ.ศ. 2555

เดินทางไปยังประเทศกัมพูชา เวียดนาม จีน มองโกเลีย ระยะเวลา 6 เดือน 13 วัน

  • ปี พ.ศ. 2556

เดินทางไปยังประเทศลาว จีน รัสเซีย คาซัคสถาน เมียนมาระยะเวลา 7 เดือน คาราวานได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสภาธุรกิจไทยจีน ร่วมกันจัดงานสัมมนาตามเมืองต่างๆ ที่คาราวานเดินทางผ่านในฐานะฑูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยว การลงทุน และการส่งเสริมการส่งออก ตลอดจนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศในระดับประชาชน

  • ปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิอมตะ ตลอดจนเขียนหนังสือเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตให้ประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลัง

นอกจากนี้ยังจัดรายการวิทยุ FM 96.5 MHz CEO Vision และเขียนคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์

 

ข้อมูลประกอบจากเว็บไซต์ มูลนิธิอมตะ