เลยแชมป์ จว.พบ "จุดความร้อน" มากสุด - PM 2.5 เช้านี้หลายพื้นที่ยังเกินมาตรฐาน

เลยแชมป์ จว.พบ "จุดความร้อน" มากสุด - PM 2.5 เช้านี้หลายพื้นที่ยังเกินมาตรฐาน

GISTDA เผย "จุดความร้อน" ไทยขยับสูงขึ้น วานนี้พบ 777 จุด พื้นที่เกษตรยังคงสูงสุดต่อเนื่อง ส่วน ฝุ่น PM 2.5 เช้านี้หลายพื้นที่ยังเกินมาตรฐาน

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของวันที่ 15 มีนาคม 2566 ไทยพบ "จุดความร้อน" จำนวน 777 จุด ขณะที่เมียนมายังนำโด่ง 3,231 จุด , สปป.ลาว 2,961 จุด , กัมพูชา 1,238 จุด , เวียดนาม 596 จุด และมาเลเซีย 41 จุด

 

 

 

จุดความร้อนในประเทศไทย ส่วนใหญ่พบใน

  • พื้นที่เกษตร 230 จุด
  • ป่าอนุรักษ์ 195
  • ป่าสงวนแห่งชาติ 147 จุด
  • พื้นที่เขต สปก. 104 จุด
  • พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 89 จุด
  • ริมทางหลวง 12 จุด

จังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ "เลย" จำนวน 63 จุด

 

ค่าฝุ่น PM 2.5 เมื่อตรวจสอบจากแอปพลิเคชั่น "เช็คฝุ่น" เมื่อเวลา 10:00 น.ที่ผ่านมา พบว่าหลายพื้นที่ของประเทศอยู่ในระดับเกินมาตรฐานสลับกับปานกลาง

 

จังหวัดที่พบค่าฝุ่น PM 2.5 มากที่สุดคือ นครพนม , อำนาจเจริญ , บึงกาฬ ซึ่งอยู่ในระดับ 56 ไมโครกรัม ในขณะที่ทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) อยู่ในระดับปานกลาง

 

 

 

ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ fire.gistda หรือติดตามข้อมูลจาก fire.gistda/dashboard และควรติดตามสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 ผ่านแอปฯ เช็คฝุ่น

 

เลยแชมป์ จว.พบ "จุดความร้อน" มากสุด - PM 2.5 เช้านี้หลายพื้นที่ยังเกินมาตรฐาน