เช็กเงินช่วยเหลือ เยียวยาน้ำท่วม 4 จังหวัด สุดท้ายรอรับพรุ่งนี้ (6 ก.พ.)

เช็กเงินช่วยเหลือ เยียวยาน้ำท่วม 4 จังหวัด สุดท้ายรอรับพรุ่งนี้ (6 ก.พ.)

ตรวจสอบเงินช่วยเหลือ เยียวยาน้ำท่วม จ่ายเพิ่มอีก 4 จังหวัด 27,175 ครัวเรือน พรุ่งนี้ (6 ก.พ.) ผ่านพร้อมเพย์ธนาคารออมสิน เช็กที่นี่

ความคืบหน้ากรณี เงินช่วยหลืออุทกภัย หรือ เงินเยียวยาน้ำท่วม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 

ล่าสุด ธนาคารออมสิน ได้โอนจ่าย เงินเยียวยาน้ำท่วม ให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว 4 ครั้ง 129,068 ครัวเรือน เป็นเงิน 961,024,000 บาท (เมื่อวันที่ 20, 24, 31 ม.ค. 2566 และ 1 ก.พ. 2566) ไม่สามารถโอนเงินได้ จำนวน 4,951 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 66 เวลา 18.30 น.) และเตรียมโอนจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัย ดังนี้

ครั้งที่ 5 ปภ. ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ เชียงราย นนทบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และอุทัยธานี ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน 59,744 ครัวเรือน เป็นเงิน 344,158,000 บาท โดยวันที่ (2 ก.พ.66) โอนจ่ายเงินสำเร็จ 57,317 ครัวเรือน เป็นเงิน 330,675,000 บาท

 

เช็กเงินช่วยเหลือ เยียวยาน้ำท่วม 4 จังหวัด สุดท้ายรอรับพรุ่งนี้ (6 ก.พ.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ครั้งที่ 6 ปภ. ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 17 จังหวัด สุโขทัย ศรีสะเกษ พระนครศรีอยุธยา พิจิตร ขอนแก่น อุบลราชธานี ลพบุรี ลำปาง จันทบุรี เพชรบุรี ชัยภูมิ ภูเก็ต ชัยนาท ชลบุรี พะเยา กาฬสินธุ์ และสตูล ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน 59,554 ครัวเรือน เป็นเงิน 372,540,000 บาท คาดว่าจะจ่ายเงินฯ ได้ในวันที่ 3 ก.พ 66

ครั้งที่ 7 ปภ. ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ รอยเอ็ด ตาก ปทุมธานี และนครปฐม ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน 27,175 ครัวเรือน เป็นเงิน 173,425,000 บาท คาดว่าจะจ่ายเงินฯ ได้ในวันที่ 6 ก.พ 66

ทั้งนี้ ปภ.อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 20 จังหวัด 155,416 ครัวเรือน จำนวนเงิน 898,360,000 บาท ได้แก่ เพชรบูรณ์ มหาสารคาม นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร หนองบัวลำภู กรุงเทพมหานคร ระนอง น่าน ตรัง นครราชสีมา บุรีรัมย์ เชียงราย และนครนายก

ผู้ประสบภัยที่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือฯ  เงินเยียวยาน้ำท่วม ขอให้ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่ามีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) กับเลขบัตรประชาชนหรือไม่ หากยังไม่มีการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนขอให้รีบดำเนินการ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

ติดตามสถานะโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม

  • ดำเนินการของตนเอง ได้ที่
  • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2637-3511

เช็กเงินช่วยเหลือ เยียวยาน้ำท่วม 4 จังหวัด สุดท้ายรอรับพรุ่งนี้ (6 ก.พ.)

 

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM