เงินเยียวยา โอนช่วยเหลือน้ำท่วมต่อเนื่อง อีก 7.3 หมื่นครัวเรือน เช็กด่วน

เงินเยียวยา โอนช่วยเหลือน้ำท่วมต่อเนื่อง อีก 7.3 หมื่นครัวเรือน เช็กด่วน

ตรวจสอบเงินเยียวยา โอนช่วยเหลือน้ำท่วมต่อเนื่อง อีก 7.3 หมื่นครัวเรือน เช็กด่วน อัปเดตนัดจ่ายให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย

กรณี เงินช่วยหลืออุทกภัย หรือ ตรวจสอบเงินเยียวยาน้ำท่วม ล่าสุด ธนาคารออมสิน โอนจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 31 ม.ค. 2566 จำนวน 1.2 หมื่นครัวเรือน พร้อมเตรียมโอนเงินเพิ่มอีก 7.3 หมื่นครัวเรือนภายในวันที่ 1-2 ก.พ. 2566

ความคืบหน้า การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ได้ส่งข้อมูลครัวเรือนผู้ประสบภัยให้ธนาคารออมสินตรวจสอบและโอนจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัยผ่านบัญชีพร้อมเพย์แล้วรวม 2 ครั้ง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และลพบุรี รวมจำนวน 106,151 ครัวเรือน  เป็นเงิน 798,707,000 บาท

ล่าสุด วันนี้โอนเงินเข้าระบบพร้อมเพย์ของผู้ประสบอุทกภัย ครั้งที่ 3 จำนวน 12,728 ครัวเรือน พร้อมส่งบัญชีข้อมูลครัวเรือนผู้ประสบภัยอีก 7.3 หมื่นครัวเรือน ให้ธนาคารออมสินตรวจสอบและเตรียมโอนจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมในวันที่ 1 – 2 ก.พ. นี้ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยปี 2565 เป็นกรณีพิเศษใน 66 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยขณะนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค.66 เวลา 20.00 น.) ปภ.ได้ส่งข้อมูลครัวเรือนผู้ประสบภัยให้ธนาคารออมสินตรวจสอบและโอนจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัยผ่านบัญชีพร้อมเพย์แล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 และ 24 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และลพบุรี รวมจำนวน 106,151 ครัวเรือน เป็นเงิน 798,707,000 บาท

โดยในวันนี้ (31 ม.ค.66) ปภ.ได้ตรวจสอบและส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ครั้งที่ 3 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก และสุพรรณบุรี ส่งให้ธนาคารออมสินโอนจ่ายเงินช่วยเหลือ ครั้งที่ 3 เข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 12,728 ครัวเรือน เป็นเงิน 78,858,000 บาท 

ตรวจสอบและส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ชุดที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน 13,686 ครัวเรือน เป็นเงิน 108,046,000 บาท และข้อมูลบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัย ชุดที่ 5 ใน 7 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ เชียงราย นนทบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และอุทัยธานี จำนวน 59,744 ครัวเรือน เป็นเงิน 344,158,000 บาท ให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยได้ในวันที่ 1 และ 2 กุมภาพันธ์ 2566 


นอกจากนี้ ปภ.อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมในอีก 21 จังหวัด จำนวน 121,107 ครัวเรือน จำนวนเงิน 735,591,000 บาท ได้แก่ ชัยภูมิ สุโขทัย ขอนแก่น ศรีสะเกษ พระนครศรีอยุธยา พิจิตร อุบลราชธานี จันทบุรี เพชรบุรี ลำปาง ลพบุรี ภูเก็ต ชัยนาท พะเยา กาฬสินธุ์ สตูล ชลบุรี เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และนครสวรรค์ ซึ่งเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ประสบภัยที่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือฯ ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่ามีการผูกบัญชี พร้อมเพย์ (PromptPay) กับเลขบัตรประชาชนหรือไม่ หากยังไม่มีการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ขอให้รีบดำเนินการ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

 

ประชาชนที่ได้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามสถานะการดำเนินการของตนเอง

  • https://flood65.disaster.go.th คลิก
  • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2637-3511