เช็กเงินช่วยเหลือ เยียวยาน้ำท่วม 17 จังหวัด รอรับพรุ่งนี้ (3 ก.พ.)

เช็กเงินช่วยเหลือ เยียวยาน้ำท่วม 17 จังหวัด รอรับพรุ่งนี้ (3 ก.พ.)

ตรวจสอบเงินช่วยเหลือ เยียวยาน้ำท่วม 17 จังหวัด รอรับพรุ่งนี้ (3 ก.พ.) เหลือตรวจสอบอีก 20 จังหวัด ที่ไหนบ้างเช็กเลย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 พ.ย 65  

ล่าสุด ธนาคารออมสิน ได้โอนจ่าย เงินเยียวยาน้ำท่วม ให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว 4 ครั้ง 129,068 ครัวเรือน เป็นเงิน 961,024,000 บาท (เมื่อวันที่ 20, 24, 31 ม.ค. 2566 และ 1 ก.พ. 2566) ไม่สามารถโอนเงินได้ จำนวน 4,951 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 66 เวลา 18.30 น.) และเตรียมโอนจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัย ดังนี้

ครั้งที่ 5 ปภ. ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ เชียงราย นนทบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และอุทัยธานี ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน 59,744 ครัวเรือน เป็นเงิน 344,158,000 บาท โดยวันนี้ (2 ก.พ.66) โอนจ่ายเงินสำเร็จ 57,317 ครัวเรือน เป็นเงิน 330,675,000 บาท

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ครั้งที่ 6 ปภ. ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 17 จังหวัด สุโขทัย ศรีสะเกษ พระนครศรีอยุธยา พิจิตร ขอนแก่น อุบลราชธานี ลพบุรี ลำปาง จันทบุรี เพชรบุรี ชัยภูมิ ภูเก็ต ชัยนาท ชลบุรี พะเยา กาฬสินธุ์ และสตูล ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน 59,554 ครัวเรือน เป็นเงิน 372,540,000 บาท คาดว่าจะจ่ายเงินฯ ได้ในวันที่ 3 ก.พ 66

ครั้งที่ 7 ปภ. ได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ รอยเอ็ด ตาก ปทุมธานี และนครปฐม ให้ธนาคารออมสินจ่ายเงิน 27,175 ครัวเรือน เป็นเงิน 173,425,000 บาท คาดว่าจะจ่ายเงินฯ ได้ในวันที่ 6 ก.พ 66

20 จังหวัด 155,416 ครัวเรือน จำนวนเงิน 898,360,000 บาท อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล ได้แก่ เพชรบูรณ์ มหาสารคาม นครสวรรค์ อุทัยธานี สิงห์บุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร หนองบัวลำภู กรุงเทพมหานคร ระนอง น่าน ตรัง นครราชสีมา บุรีรัมย์ เชียงราย และนครนายก

ยังไม่ได้รับ เงินเยียวยาน้ำท่วม ?

ผู้ประสบภัยที่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือฯ  เงินเยียวยาน้ำท่วม ขอให้ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่ามีการผูกบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) กับเลขบัตรประชาชนหรือไม่ หากยังไม่มีการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนขอให้รีบดำเนินการ เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

ติดตามสถานะโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม

  • ดำเนินการของตนเองได้ที่ https://flood65.disaster.go.th
  • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2637-3511

เช็กเงินช่วยเหลือ เยียวยาน้ำท่วม 17 จังหวัด รอรับพรุ่งนี้ (3 ก.พ.)