เตือนผีน้อยที่เกาหลีใต้ รีบรายงานตัวกลับไทยด่วน

เตือนผีน้อยที่เกาหลีใต้ รีบรายงานตัวกลับไทยด่วน

มีคำเตือนกลุ่ม "ผีน้อย" ที่ไปทำงานประเทศเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมาย ให้รีบรายงานตัวกลับไทยภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

มีคำเตือนกลุ่ม "ผีน้อย" ที่ไปทำงานประเทศเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมาย ให้รีบรายงานตัวกลับไทยภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ หากไม่ไปรายงานตัวจะเจอค่าปรับ 30 ล้านวอน (ประมาณ 800,000 บาท)

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งคนไทยในประเทศเกาหลีใต้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย (ผีน้อย) ให้ไปรายงานตัวกลับไทยโดยสมัครใจถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 นี้

ภายหลังจากที่ทางการเกาหลีใต้ เปิดให้รายงานตัวมาตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โดยสามารถรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือผ่านออนไลน์ที่ เว็บไซต์  พร้อมกับเอกสารประกอบ คือ พาสปอร์ต ใบแจ้งการเดินทาง และบัตรโดยสารเครื่องบิน

ผู้ที่ไปรายงานตัวภายในระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับการยกเว้นค่าปรับจำนวน 30 ล้านวอน (ประมาณ 800,000 บาท) และอาจเดินทางกลับเข้าเกาหลีใต้ได้อีก หากไม่ไปรายงานตัวภายในระยะเวลาที่กำหนดจะต้องชำระค่าปรับและจะถูกเพิ่มความเข้มงวดในการเดินทางกลับเข้าเกาหลีใต้

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Immigration Contact Center โทร.1345 (มีล่ามภาษาไทยบริการ) หรือติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล โทร. +82 10 6747 0095/ +82 10 3099 2955 หรือ Facebook: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล / Royal Thai Embassy, Seoul หรือ E-mail : [email protected]

 

เตือนผีน้อยที่เกาหลีใต้ รีบรายงานตัวกลับไทยด่วน