รีบเลย รับสมัครคนไทยไปทำงานเกาหลี 2,285 คน เช็กคุณสมบัติ ช่องทางสมัครที่นี่

รีบเลย รับสมัครคนไทยไปทำงานเกาหลี 2,285 คน เช็กคุณสมบัติ ช่องทางสมัครที่นี่

ข่าวดีคนหางาน! รับสมัครคนไทยไปทำงานเกาหลี เปิดรับ 2,285 คน เช็กคุณสมบัติ-ช่องทางสมัครผ่านออนไลน์ได้ที่นี่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลไทย โดยกระทรวงแรงงาน และรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี โดยกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี หรือ เกาหลีใต้ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไป "ทำงานเกาหลี" ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers: EPS)

 

ซึ่งกำหนดให้ กรมการจัดหางาน เป็นหน่วยงานผู้ทำหน้าที่รับสมัคร คัดเลือก และจัดส่งคนหางานไปทำงาน โดยคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ตามที่สำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลีผู้จัดสอบกำหนด

 

 

ล่าสุด กรมการจัดหางาน ได้รับการจัดสรรโควตาผู้สอบผ่าน 2,285 คน จึงขอประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 12 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทย ไปต่างประเทศ (e-Service) และชำระเงินค่าสมัครสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสมัครไปทำงานเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (เพศชาย)

 

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแรงงานไทยให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศมาโดยตลอด เพราะนอกจากแรงงานไทยสามารถมีรายได้ดูแลครอบครัว ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้แล้ว รายได้และประสบการณ์ที่นำกลับมายังมีส่วนในการพัฒนาประเทศด้วย

 

 

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ผู้ที่ประสงค์จะสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี สามารถสมัครสอบได้ที่ เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ทั้งนี้สามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียน คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เมนูข่าวประกาศรับสมัคร หัวข้อ ประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 12 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต โดยสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 

ซึ่งมีสถานที่สอบให้เลือก 2 ศูนย์ คือ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร และศูนย์สอบอุดรธานี ค่าสมัครสอบจำนวน 840 บาท

 

และสามารถเลือกชำระเงินค่าสมัครสอบได้ 4 ช่องทาง ได้แก่

 

  1. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
  2. ATM / ADM ธนาคารกรุงไทย
  3. Internet Banking ธนาคารกรุงไทย
  4. ต่างธนาคาร Cross Bank Bill Payment

 

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สายตาไม่บอดสี ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน หรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิสและวัณโรค มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ

 

ไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

 

ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี วัน เวลา และสถานที่ทดสอบ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ hrdkoreathailand.com , doe.go.th/overseas , lib.doe.go.th