แผ่นดินไหว จ.กำแพงเพชร ขนาด 2.1 ไม่มีรายงานผลกระทบในพื้นที่

แผ่นดินไหว จ.กำแพงเพชร  ขนาด 2.1 ไม่มีรายงานผลกระทบในพื้นที่

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รายงานเกิดแผ่นดินไหว ขนาด 2.1 ความลึก 1 กม. บริเวณ ต.โป่งน้ำร้อน จ.กำแพงเพชร ไม่มีรายงานผลกระทบในพื้นที่

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานเมื่อเวลา 13.33 น. ของวันนี้ (25 ม.ค. 66) เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 2.1 ความลึก 1 กม. บริเวณ ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ไม่มีรายงานผลกระทบในพื้นที่ 

แผ่นดินไหว จ.กำแพงเพชร  ขนาด 2.1 ไม่มีรายงานผลกระทบในพื้นที่