ถกแต่งตั้ง ผกก.-รอง ผบก. จับตาโยกย้าย 861 ตำแหน่ง

ถกแต่งตั้ง ผกก.-รอง ผบก. จับตาโยกย้าย 861 ตำแหน่ง

เด็กใครได้ดี ถกแต่งตั้ง ผกก.-รอง ผบก. จับตาโยกย้าย 861 ตำแหน่ง

ผบ.ตร. นัดประชุมกลั่นกรอง แต่งตั้งระดับ รอง ผบก.-ผกก. วาระประจำปี 2565 จำนวน 861 ตำแหน่ง พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล มีหนังสือบันทึกข้อความที่ 0009.231/43 ลงวันที่ 5 ม.ค. 2566 เรื่อง เตรียมตอบข้อซักถามข้อมูลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ถึง ผู้บัญชาการ หรือตำแหน่งเทียบเท่า ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. ใจความว่า ด้วย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ประธานกรรมการกลั่นกรองการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ ผกก. และ รอง ผบก. วาระประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 9 ม.ค.66 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ในการประชุมดังกล่าวมีวาระการพิจารณา เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของท่าน ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและรอตอบข้อซักถาม ที่บริเวณห้องประชุม ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โดยในการประชุมกลั่นกรองการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในครั้งนี้มีระดับ รอง ผบ.ตร. ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้ร่วมเข้าประชุม ประกอบด้วย

พล.ต.อ.ชินภัทร สารสิน รอง ผบ.ตร.(กม.) 
พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(มค.) 
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.(สส.) 
พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร.(ปป.) 
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร.(บร.) 
พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททอง โอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) 
        
สำหรับตำแหน่ง ผกก.- รอง ผบก. วาระประจำปี 2565 ระดับ รอง ผบก. มีตำแหน่งว่าง 135 ตำแหน่ง , ผกก.ว่าง 274 ตำแหน่ง แทนเลื่อน 452 ตำแหน่ง รวม 861 ตำแหน่ง