เรียกประชุมถกตั้ง 77 ผบก. 36 รองผบช. 13 ผบช. 6 ผช.ผบ.ตร. 4 รองผบ.ตร.

เรียกประชุมถกตั้ง 77 ผบก. 36 รองผบช. 13 ผบช. 6 ผช.ผบ.ตร. 4 รองผบ.ตร.

ผบ.ตร. เรียกประชุมข้อมูลแต่งตั้ง 77 ผบก. 36 รองผบช. 13 ผบช. 6 ผช.ผบ.ตร. 4 รองผบ.ตร.

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมให้ข้อมูลประกอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบก.ขึ้นไป วาระประจำปี 2565

การประชุมในวันนี้มี 4 วาระ ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ, ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ, ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ผบก.ขึ้นไป วาระประจำปี 2565, ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รองผบ.ตร. ถึง ผบก. วาระประจำปี 2565 มีตำแหน่งว่าง ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.) ลงไปถึงผู้บังคับการ(ผบก.) โดยรองผบ.ตร.ว่าง 4 ตำแหน่ง ระดับผู้ช่วยผบ.ตร. ว่าง 6 ตำแหน่ง ระดับผู้บัญชาการ(ผบช.) ว่าง 13 ตำแหน่ง ระดับรองผู้บัญชาการ ว่าง 36 ตำแหน่ง และ ผบก. ว่าง 77 ตำแหน่ง ดังนั้นในการแต่งตั้งนายพลวาระประจำปีนี้จะมีตำแหน่งว่างทั้งสิ้น 136 ตำแหน่ง