เปิดสมัคร “สอบ ก.พ.65” วันแรก ใครอยากสมัคร เช็กได้ที่นี่ !

เปิดสมัคร “สอบ ก.พ.65” วันแรก ใครอยากสมัคร เช็กได้ที่นี่ !

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัคร “สอบ ก.พ.65” มี 2 แบบ คือ 1. E-Exam 2. Paper and pencil เลือกสอบให้ถูก เตรียมตัวให้พร้อม ใครอยากสมัคร เช็กได้ที่นี่ !

สำนักงาน ก.พ. ออกประกาศเรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 หรือ “สอบ ก.พ.65” ทั้งแบบ e-Exam และ Paper&Pencil โดยผู้สมัครสามารถอ่านรายละเอียดกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ดังต่อไปนี้

  1. e-Exam ได้เปิดรับสมัครสอบจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา จำนวน 105,174 ที่นั่ง 
  2. Paper&Pencil เปิดรับสมัครสอบทุกระดับ รวมทั้งสิ้น 500,000 ที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเลือกสมัคร “สอบ ก.พ.65” ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เปิดสมัคร “สอบ ก.พ.65” วันแรก ใครอยากสมัคร เช็กได้ที่นี่ !

วิธีสมัคร "สอบ ก.พ.65" 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2565 (คลิกที่นี่)

มีศูนย์สอบจำนวน 19 ศูนย์สอบ และวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบดังนี้

  • ระดับปริญญาตรี 
  • ระดับปริญญาโท   

 

แบบกระดาษ (Paper&Pencil) ประจำปี 2565  (คลิกที่นี่)

1. เข้าเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2565” แล้วเลือกไปที่ หัวข้อย่อย “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป Paper&Pencil ประจำปี 2565 สำหรับระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี และป.โท”

2. เลือกรอบสอบ สถานที่สอบ และกรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิการสมัครสอบ กรอกข้อมูลในใบสมัครสอบ จากนั้น กดยืนยันการสมัครสอบ (*หมายเหตุ : เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ และระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้อัตโนมัติ)

3. กรณีที่นั่งสอบในรอบสอบที่ประสงค์จะเลือก เต็มตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถเลือกรอบสอบอื่นๆ ที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ หากไม่สามารถเลือกรอบสอบใดๆ ได้ เนื่องจาก "ที่นั่งสอบเต็มทุกรอบสอบ" แล้ว ผู้สนใจสมัครสอบอาจตรวจสอบรอบสอบที่ว่างได้อีก เมื่อมีผู้ไม่ชำระเงินภายในวัน เวลาที่กำหนด

4. สำหรับผู้ที่สมัครสอบแล้วไม่ชำระเงินภายในวัน เวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกการจองรอบสอบโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ที่นั่งสอบในรอบสอบนั้นๆ ว่าง เปิดโอกาสให้ผู้สนใจรายอื่นสมัครสอบได้อีกครั้ง โดยผู้สนใจสมัครสอบ อาจตรวจสอบรอบสอบที่ว่างได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และสามารถกรอกใบสมัครสอบได้ในเวลา 08.30 น.ของทุกวัน จนกว่าที่นั่งสอบเต็ม

เปิดสมัคร “สอบ ก.พ.65” วันแรก ใครอยากสมัคร เช็กได้ที่นี่ !

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.49 น.)

5. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินต่อไป หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ก็ได้ในขั้นตอนนี้ผู้สมัครสอบจะไม่สามารถแก้ไขเลขประจำตัวประชาชน และรอบสอบได้

(*หมายเหตุ : หากระบบไม่ขึ้นให้ท่านพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน แสดงว่าท่านอาจจะสมัครไม่ได้ ดังนั้นท่านต้องตรวจสอบอีกครั้ง โดยเข้าไปที่หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หากสถานะมีเครื่องหมาย / ที่หัวข้อสมัครสอบ แสดงว่าท่านสมัครสอบแล้ว ให้ท่านคลิกที่ แบบฟอร์มการชำระเงิน จะปรากฏแบบฟอร์มการชำระเงินให้พิมพ์เพื่อนำไปชำระเงินต่อไป