นาทีฉุกเฉิน ช่วยชีวิต CPR ผู้โดยสารหมดสติบนเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ส

นาทีฉุกเฉิน ช่วยชีวิต CPR ผู้โดยสารหมดสติบนเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ส

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้รับแจ้งเหตุกรณีผู้โดยสายชาวต่างชาติหมดสติ ภายในสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบิน PG 225 ระหว่างเดินทางเข้าสู่ จ.เชียงใหม่ จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ในการเข้ากู้ชีพฉุกเฉิน

เมื่อวานนี้ (2 ธ.ค.2565) เวลา 13.30 น. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้รับแจ้งเหตุกรณีผู้โดยสายชาวต่างชาติหมดสติ ภายในสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบิน PG 225 ระหว่างเดินทางเข้าสู่ จ.เชียงใหม่ จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ในการเข้ากู้ชีพฉุกเฉิน

โดยหอบังคับการบินได้รับรายงานว่ามีผู้โดยสารชาวต่างชาติหมดสติ ซึ่งหลังได้รับการประสานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งไปยังส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติงานรองรับเหตุอากาศยานฉุกเฉินด้านการแพทย์ (Airport Medical Emergency) เมื่ออากาศยานลงจอดเรียบร้อยแล้ว ทีมแพทย์และทีมกู้ภัยได้ขึ้นไปบนอากาศยานเพื่อช่วยเหลือทันที

ที่เกิดเหตุบนเครื่องบินพบผู้โดยสารชายชาวอเมริกันอายุ 63 ปี หมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่มีชีพจร จึงได้ทำการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ (CPR) และได้ใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จนทำให้ผู้โดยสารกลับมามีชีพจร หัวใจเต้นและรู้สึกตัวอีกครั้ง จากนั้นทีมแพทย์ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้นำผู้ป่วยส่งต่อไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อทำการรักษาอย่างเร่งด่วนต่อไป

สำหรับภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (Sudden Cardiac Arrest) ถือเป็นภาวะที่อันตรายเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะบนอากาศยานขณะทำการบิน หากไม่ได้รับการช่วยเหลือ มีโอกาสที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตค่อนข้างสูง การช่วยเหลือด้วยการฟื้นคืนชีพ CPR และการฝึกปฏิบัติจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตได้สูง

 

นาทีฉุกเฉิน ช่วยชีวิต CPR ผู้โดยสารหมดสติบนเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ส

ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ได้มีแผนการฝึกอบรมการฟื้นคืนชีพ ให้แก่บุคลากรด่านหน้าเพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว และมีทีมแพทย์ประจำทุกท่าอากาศยานของ ทอท. เพื่อช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการดูแลอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และการทำงานเป็นทีมของเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่างๆ ในท่าอากาศยานเชียงใหม่แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการดูแลด้านการแพทย์ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

 

นาทีฉุกเฉิน ช่วยชีวิต CPR ผู้โดยสารหมดสติบนเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ส

 

นาทีฉุกเฉิน ช่วยชีวิต CPR ผู้โดยสารหมดสติบนเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ส

 

CR : ท่าอากาศยานเชียงใหม่