วันหยุดยาว วันรัฐธรรมนูญ 2565 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดจุดจอดรถฟรี เช็กเลย

วันหยุดยาว วันรัฐธรรมนูญ 2565 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดจุดจอดรถฟรี เช็กเลย

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เปิดให้ผู้โดยสารผู้ใช้บริการจอดรถฟรี 5 วันช่วง "วันหยุดยาว" ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เปิดให้ผู้โดยสารผู้ใช้บริการจอดรถฟรี 5 วันช่วง "วันหยุดยาว" ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2565

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถ ณ ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ซึ่งสามารถรองรับได้จำนวน 718 คัน

ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ สามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดฟรี ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 00.00 น. ของวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 5 วันช่วงวันหยุดยาวชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ - ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดรถระยะยาวโซน C และแวะจอดรับ – ส่งตามจุดต่างๆก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารบริเวณชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นจะวนไปที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

ท่าอากาศยานขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

หากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-132-9511 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

วันหยุดยาว วันรัฐธรรมนูญ 2565 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดจุดจอดรถฟรี เช็กเลย