"งานกาชาด 2565" เงื่อนไขทำพาสปอร์ตเล่ม 5-10 ปีเสียกี่บาท ใครทำได้บ้าง

"งานกาชาด 2565" เงื่อนไขทำพาสปอร์ตเล่ม 5-10 ปีเสียกี่บาท ใครทำได้บ้าง

งานกาชาด 2565 ที่สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2565 ขณะที่ซุ้ม กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เปิดให้ประชาชนทำ "พาสปอร์ต" ภายในงานฯ

งานกาชาด 2565 ที่สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2565 ขณะที่ซุ้ม กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เปิดให้ประชาชนทำ "พาสปอร์ต" ภายในงานฯ รับ 70 คิวต่อวัน (เปิด 2 บูธ)

สำหรับ งานกาชาดประจำปี 2565 ประชาชนสามารถทำเรื่องขอ "พาสปอร์ต" ที่ซุ้มกระทรวงการต่างประเทศ บริเวณประตู 3 สวนลุมพินี ถนนพระราม 4 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 20.00 น. ทุกวันโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

กรณีอายุ 20 ปีขึ้นไป

- ใช้บัตรประชาชน และพาสปอร์ตเล่มเดิม

กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี

- พ่อแม่ต้องมาด้วย

1.ให้บริการเฉพาะหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้น (ไม่รวมเล่มทูต , ราชการ , พระภิกษุ , ฮัจญ์)

2.ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (เล่ม 10 ปี) และ 1,000 บาท (เล่ม 5 ปี)
ส่งเล่มทางไปรษณีย์ (EMS) โดยมีค่าบริการ 40 บาท (ไม่เกิน 3-5 วันทำการ)

3.รับ Walk in และจำกัด 70 คิวต่อวัน (10 คิวต่อชั่วโมง)

4.รับคิวกลุ่มแรก ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สามาถสแกน QR Code เพื่อดูเอกสารทำพาสปอร์ตตามภาพด้านล่าง หรือติดต่อคอลเซ็นเตอร์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทร 02-572-8442  

 

"งานกาชาด 2565" เงื่อนไขทำพาสปอร์ตเล่ม 5-10 ปีเสียกี่บาท ใครทำได้บ้าง