'คมนาคม' ดัน ทอท.ลุยปีหน้า ประมูลขยายสนามบินสุวรรณภูมิ - ดอนเมือง

'คมนาคม' ดัน ทอท.ลุยปีหน้า ประมูลขยายสนามบินสุวรรณภูมิ - ดอนเมือง

“คมนาคม” ดัน ทอท.เปิดประมูลเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ดอนเมือง ตั้งเป้าปีหน้าลุย 2 โครงการใหญ่ ขยายอาคารด้านทิศตะวันออก 1 หมื่นล้าน และดอนเมืองเฟส 3 กว่า 3.6 หมื่นล้านบาท

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานจัดการประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2022 ภายใต้หัวข้อหลัก “Resilience, Reunion, and Reinventing for Aviation Sustainability” (พลิกฟื้นคืน มารวมกัน และรังสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนทางการบิน) จัดโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.วันนี้ (1 ธ.ค.) โดยระบุว่า สถานการณ์ด้านการบินของไทยและทั่วโลกขณะนี้อยู่ในช่วงฟื้นตัว และสามารถดำเนินกิจการได้ดีขึ้น

ซึ่งจากข้อมูลปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยาน เมื่อเดือน ต.ค. 2565 มีปริมาณผู้โดยสาร รวม 3,031,971 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือน ม.ค. - ก.ย. 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 1,229,399 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 146.62 ดังนั้นหน่วยงานหรือองค์กรที่บริหารจัดการท่าอากาศยานจะต้องมีแผนนโยบายและแนวทางในการฟื้นฟูและส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินอย่างยั่งยืน ซึ่งเชื่อมั่นว่าการประชุม AOT Sister Airport CEO Forum 2022 ในครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวความคิด ที่จะเสริมสร้างความร่วมมือของทุกองค์กรในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศในระดับนานาชาติ พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

ในส่วนของ ทอท.ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการด้านการบิน 6 ท่าอากาศยานหลักของประเทศ กระทรวงฯ ได้เน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมรองรับการฟื้นตัวของผู้โดยสารที่คาดว่าจะกลับมาเป็นปกติในปี 2567 ยังคงเดินหน้าแผนลงทุนเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยาน โดยเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ ให้เร่งรัดแผนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก ด้านทิศตะวันตก และด้านทิศเหนือตามแผนที่กำหนดไว้

'คมนาคม' ดัน ทอท.ลุยปีหน้า ประมูลขยายสนามบินสุวรรณภูมิ - ดอนเมือง

ทั้งนี้ ทอท.มีแผนจะเปิดประกวดราคาอาคารผู้โดยสารหลัก ด้านทิศตะวันออก (East Expansion) วงเงินราว 1 หมื่นล้านบาท ภายในปี 2566 ส่วนอาคารผู้โดยสารหลัก ด้านทิศตะวันตก (West Expansion) และส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักด้านทิศเหนือ (North Expansion) ทราบว่าปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาแผนแม่บท คาดว่าจะทยอยเปิดประกวดราคาหลังจากนี้ อีกทั้งยังมีโครงการท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 วงเงินราว 3.6 หมื่นล้านบาท เพิ่งผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เตรียมประกวดราคาในปี 2566

ด้านนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า แผนลงทุนของ ทอท.ส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบการก่อสร้างส่วนต่อขยาย อาคารผู้โดยสารหลัก ด้านทิศตะวันออก (East Expansion) เบื้องต้นกรอบวงเงินก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 8 พันล้านบาท เป็นประมาณ 1 หมื่นล้านบาท แต่ยังคงอยู่ในกรอบวงเงินรวมของโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 รวมวงเงินกว่า 6.2 หมื่นล้านบาท

เบื้องต้นคาดว่าจะเสนอแผนลงทุนในโครงการนี้เข้าสู่ที่คณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.ในเดือน มี.ค.2566 ก่อนเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ ครม. เพื่อเริ่มต้นขั้นตอนประกวดราคาภายในกลางปี 2566 และได้ผู้ชนะประมูลภายในปี 2566 จากนั้นจะเริ่มก่อสร้างในปี 2567 เปิดให้บริการประมาณปี 2571 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ประมาณ 15 ล้านคนต่อปี

'คมนาคม' ดัน ทอท.ลุยปีหน้า ประมูลขยายสนามบินสุวรรณภูมิ - ดอนเมือง

ส่วนแผนการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักด้านทิศตะวันตก (West Expansion) และส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักด้านทิศเหนือ (North Expansion) นั้น ต้องรอให้ดำเนินการทบทวนแผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วเสร็จ ซึ่งเบื้องต้นจะมีการว่าจ้างองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) ศึกษาทบทวนวงเงินประมาณ 20 ล้านบาท โดยจะลงนามสัญญาว่าจ้างภายในเดือน ธ.ค.2565

สำหรับการประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2022 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อหลัก “Resilience, Reunion and Reinventing for Aviation Sustainability” โดยมีบริษัทและองค์กรที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement) กับ ทอท. ครอบคลุมท่าอากาศยานจำนวน 17 แห่งใน 10 ประเทศ

โดยการประชุมในปีนี้ ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการบริษัทการบิน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน โดยเฉพาะประเด็นที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมการบิน การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินภายหลังโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมารองรับให้บริการผู้โดยสาร