ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพ ขยายเวลาให้บริการเดือนธันวาคม 2565 เช็กเลย

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพ ขยายเวลาให้บริการเดือนธันวาคม 2565 เช็กเลย

กรุงเทพมหานคร ขยายเวลาให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนธันวาคม 2565 เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ สามารถเช็กรายละเอียดได้ที่นี่เลย

กรุงเทพมหานคร ขยายเวลาให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนธันวาคม 2565 เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ โดยสามารถเช็กรายละเอียดได้ที่นี่เลย 

โดย ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง เปิดให้บริการเดือนธันวาคม 2565 เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ สำหรับผู้มีอายุ 5 ปีขึ้นไป ทุกสัญชาติ รวมถึงผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงของอาการและลดการเสียชีวิต สามารถ Walk in เข้ารับบริการได้เวลา 08.00 - 16.00 น. หรือจองผ่านแอปฯ QueQ

เช็กวันเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

- วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

- วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ที่สนามกีฬากรุงเทพมหานคร ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 

- วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 ที่สนามกีฬากรุงเทพมหานคร ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 

- วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ที่สนามกีฬากรุงเทพมหานคร ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

- วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ที่สนามกีฬากรุงเทพมหานคร ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

- วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

- วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

 

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพ ขยายเวลาให้บริการเดือนธันวาคม 2565 เช็กเลย