"ประกันรายได้ข้าว" จ่ายส่วนต่าง - เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เข้าบัญชีเมื่อไหร่ ?

"ประกันรายได้ข้าว" จ่ายส่วนต่าง - เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เข้าบัญชีเมื่อไหร่ ?

ตรวจสอบ "ประกันรายได้ข้าว" จ่ายส่วนต่างประกันราคา และเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ต้องทำอย่างไร แล้ว ธ.ก.ส. จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีชาวนาเมื่อไหร่ ? เช็กที่นี่ !

ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2555/2566 หรือโครงการ "ประกันรายได้ข้าว" ปี 4 เงินส่วนต่าง และ เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท 

ล่าสุดวันนี้ (15 พ.ย.65) ครม.มีมติเห็นชอบโครงการ "ประกันรายได้ข้าว ปี 4 " ใช้วงเงินประมาณ 81,000 ล้านบาท โดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบสิทธิการจ่ายส่วนต่างให้กับเกษตรกรปีการผลิต 2565/66 ทยอยจ่ายจำนวน 33 งวด ซึ่งจะโอนเงินผ่านบัญชีของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.

โดยคาดว่า ธ.ก.ส. จะโอนเงิน "ประกันรายได้ข้าว" เข้าบัญชีชาวนาประมาณปลายเดือน และจะจ่ายส่วนต่างได้ รวมทั้งไร่ละ 1,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะมีชาวนาได้ประโยชน์ประมาณ 4.7 ล้านราย รายละเอียดการดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

1. โครงการ ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66  เป้าหมายเกษตรกร 4.68 ล้านครัวเรือน โดยเป็นการจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง (ราคาตลาด) และราคาประกันรายได้ (10,000 -15,000 บาทต่อตัน ตามชนิดข้าว) วงเงิน รวม 18,700.13 ล้านบาท

2. มาตรการคู่ขนานโครงการ ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 ประกอบด้วย 3 โครงการ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำ รวม 7,482.69 ล้านบาท ได้แก่

  • โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2565/66 วงเงิน  7,107.69  ล้านบาท

เป็นการจ่ายสินเชื่อเพื่อชะลอข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จำนวน 2.5 ล้านตันข้าวเปลือก รวมทั้งค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวในอัตรา 1,500 บาทต่อตัน

  • โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร

เป็นการสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย สหการณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่าย และ/หรือเพื่อการแปรรูป วงเงิน 375 ล้านบาท

  • โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก 

เป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการให้เก็บสต็อกในรูปแบบข้าวเปลือกและข้าวสาร  เป้าหมายเพื่อดูดซับ 4 ล้านข้าวเปลือก เก็บสต็อกไว้อย่างน้อย 60-180 วัน (2-6 เดือน) นับตั้งแต่วันที่รับซื้อ โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ใช้จ่ายจากงบปกติของกรมการค้าภายในหรือเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

  • โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/66 

เป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน ซึ่งจะจ่ายเงินตรงให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่  หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท  วงเงิน  55,083.09 ล้านบาท

 

ตรวจสอบ "ประกันรายได้ข้าว" จ่ายส่วนต่าง เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com  (คลิกที่นี่) ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
  3. โดยระบบจะแจ้งรายละเอียดของบัญชี จํานวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ

"ประกันรายได้ข้าว" จ่ายส่วนต่าง - เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เข้าบัญชีเมื่อไหร่ ?

ตรวจสอบสถานะบนแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ดังนี้

  • หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน
  • สามารเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile จาก ธนาคากรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ซึ่งดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน
  • เช็กผลการโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยหากเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบได้ทันที

"ประกันรายได้ข้าว" จ่ายส่วนต่าง - เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เข้าบัญชีเมื่อไหร่ ?

ช่องทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้บนระบบปฏิบัติการ iOS ผ่าน Appstore และระบบปฏิบัติการ Android ผ่าน Playstore