แจ้ง "ปิดการจราจร" ถนนดวงพิทักษ์ ตลอด 24 ชม. ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2565

แจ้ง "ปิดการจราจร" ถนนดวงพิทักษ์ ตลอด 24 ชม. ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2565

กทพ. แจ้ง "ปิดการจราจร" บริเวณถนนดวงพิทักษ์ ตลอด 24 ชม. ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรองรับการประชุมผู้นำเอเปค 2022

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้ง "ปิดการจราจร" บริเวณ "ถนนดวงพิทักษ์" ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรองรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC 2022)

 

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมแจ้ง ปิดการจราจร บริเวณถนนดวงพิทักษ์ (ตลอดสาย) ระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 2022 (APEC Economic Leaders' Meeting หรือ AELM) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2565

 

 

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ที่ต้องการใช้ทางออกถนนดวงพิทักษ์ ให้ใช้ทางออกถัดไปบริเวณถนนพระราม 4 แทน

 

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

 

แจ้ง "ปิดการจราจร" ถนนดวงพิทักษ์ ตลอด 24 ชม. ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2565