"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนพฤศจิกายน 2565 รอบ 2 ถอนเป็นเงินสดได้ วันไหน ?

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนพฤศจิกายน 2565 รอบ 2 ถอนเป็นเงินสดได้ วันไหน ?

อัปเดต "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" เดือนพฤศจิกายน 2565 เงินเข้ารอบที่ 2 ถอนเป็นเงินสดได้ วันไหน ? แล้วใครมีสิทธิได้บ้าง

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อัปเดตความคืบหน้าการจ่ายเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน งวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 รอบที่ 2 โดยจะโอนเงินเข้าให้กับผู้ถือบัตร "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" คือทุกวันที่ 1 , 18 และ 22 ของเดือน โดยสามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ในวันที่มีเงินเข้าวันที่ 18 และ 22 ของเดือน ซึ่งจะเริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

การจ่ายเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

– วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน 

– ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ต.ค. – ธ.ค. 65) 

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน 
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน 
  • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) 

 

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) 

  • เงินคืนค่าไฟฟ้า
  • ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • เงินคืนค่าน้ำประปา
  • ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

\"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ\" เดือนพฤศจิกายน 2565 รอบ 2 ถอนเป็นเงินสดได้ วันไหน ?

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง หรือโทร 0-2127-7000