บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ประกาศผลรอบสุดท้าย รีบแก้ไขข้อมูลตรวจสอบสิทธิ์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ประกาศผลรอบสุดท้าย รีบแก้ไขข้อมูลตรวจสอบสิทธิ์

(11 พ.ย.2565) ประกาศผล ตรวจสอบสิทธิ์หรือสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบสุดท้าย รวมถึงรอบสำหรับแก้ไขข้อมูลของผู้ที่แก้ไขช่วงวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยสามารถเช็กได้เลยที่นี่

(11 พ.ย.2565) ประกาศผล ตรวจสอบสิทธิ์หรือสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบสุดท้าย สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนช่วงระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2565 รวมถึงรอบสำหรับแก้ไขข้อมูลของผู้ที่แก้ไขช่วงวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยสามารถเช็กได้เลยที่นี่ พร้อมข้อแนะนำกรณี "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์"

การประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2565 และผู้ที่แก้ไขช่วงวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2565 สามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือสถานะการลงทะเบียนได้ที่นี่ (คลิก)

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์

- เลือกปุ่ม "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน"

- กรอกข้อมูลผู้สมัคร ประกอบด้วย หมายเลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปี เกิด

- เลือก "ตรวจสอบข้อมูล"

จากนั้น ระบบจะแสดงสถานะการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียน โดยผู้ลงทะเบียนที่จะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 จะต้องผ่านขั้นตอนดังนี้

 • ผ่านการตรวจสอบสถานะบุคคลของผู้ลงทะเบียน
 • ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโครงการ
 • ผ่านการยืนยันตัวตน (E-KYC)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ประกาศผลรอบสุดท้าย รีบแก้ไขข้อมูลตรวจสอบสิทธิ์

 

กรณี "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์"

- ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้ ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง

กรณี "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" 

 • ระบบจะขึ้นข้อความแสดงโดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดังนี้
 • ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี
 • ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
 • สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย
 • ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
 • ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
 • ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส
 • ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง
 • ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง
 • ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 มีคำตอบ แก้ไขข้อมูลเสร็จ ดูประกาศผลได้อีกวันไหน?

- ย้ำปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แล้ว หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ รีบแก้ไข

- ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "ผ่าน-ไม่ผ่าน" อัปเดตล่าสุด ที่นี่

 

ข้อแนะนำการแก้ไข "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์"

1.สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต โดยหากผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น

ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565

สำหรับผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ลงทะเบียน "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน" ได้ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป

ทั้งนี้ การแก้ไขข้อมูลของผู้ที่แก้ไขข้อมูลระหว่างวันที่ 4-17 พฤศจิกายน 2565 จะประกาศผลในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ต่อไป

 

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง