บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 มีคำตอบ แก้ไขข้อมูลเสร็จ ดูประกาศผลได้อีกวันไหน?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 มีคำตอบ แก้ไขข้อมูลเสร็จ ดูประกาศผลได้อีกวันไหน?

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตรวจสอบสิทธิ์หรือสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แล้วขึ้นว่า "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" หากแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้ว เราจะสามารถดูประกาศผลได้อีกวันไหน มีคำตอบ

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 จากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 22,293,473 ราย ส่วนผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ์หรือสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แล้วขึ้นว่า "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" ต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ขณะที่บางท่านยังสงสัยอยู่ว่า หากแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้ว เราจะสามารถดูประกาศผลได้อีกวันไหน ซึ่งวันนี้มีคำตอบมาให้กลุ่มดังกล่าว

สำหรับไทม์ไลน์การประกาศผลและติดตามสถานะโครงการ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ล่าสุดได้ประกาศผลไปแล้ว 8 รอบด้วยกัน ส่วนในรอบที่ 9 จะประกาศผลในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นี้ สำหรับกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2565 ซึ่งผู้ลงทะเบียนในช่วงวันดังกล่าวสามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือสถานะการลงทะเบียนได้ที่นี่ (คลิก)

กรณี "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์"

- ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้ ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง

กรณี "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" 

ระบบจะขึ้นข้อความแสดงโดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดังนี้

  • ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี
  • ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
  • สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย
  • ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
  • ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
  • ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส
  • ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง
  • ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง
  • ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

กลุ่มนี้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต โดยหากผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น

ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ย้ำปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แล้ว หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ รีบแก้ไข

- ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "ผ่าน-ไม่ผ่าน" อัปเดตล่าสุด ที่นี่

- ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลุ้นผ่าน-ไม่ผ่าน ขั้นตอนการตรวจสอบ

 

แก้ไขข้อมูลเสร็จ ดูประกาศผลได้วันไหน?

สำหรับผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ลงทะเบียน "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน" ได้ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป

โดยรอบสำหรับแก้ไขข้อมูล ผู้ที่แก้ไขข้อมูล ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2565 จะประกาศผลในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 และผู้ที่แก้ไขข้อมูล ระหว่างวันที่ 4-17 พฤศจิกายน 2565 จะประกาศผลในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

 

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง