กรมธนารักษ์ ผลิตเหรียญกษาปณ์ "APEC 2022" ครบตามแผน 1 ล้านเหรียญแล้ว

กรมธนารักษ์ ผลิตเหรียญกษาปณ์ "APEC 2022" ครบตามแผน 1 ล้านเหรียญแล้ว

กรมธนารักษ์ ผลิตเหรียญกษาปณ์ "APEC 2022" ครบตามแผน 1 ล้านเหรียญแล้ว พร้อมเปิดแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวาระโอกาสสำคัญต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า จากการที่ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565  "APEC 2022" โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท และเปิดจ่ายแลกเหรียญดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

โดยได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศเพื่อเก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึกในวาระสำคัญของประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ ได้ดำเนินการผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565 ครบตามแผนการผลิต จำนวน 1,000,000 เหรียญแล้ว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

นอกจาก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565 "APEC 2022" แล้วกรมธนารักษ์ยังเปิดให้ประชาชนสามารถแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวาระโอกาสสำคัญเพื่อสะสมไว้เป็น ที่ระลึก ได้แก่

• เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562

• เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

• เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

• เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงพาณิชย์

• เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

• เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย

• เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 110 ปี วชิรพยาบาล

 

ประชาชนสามารถแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวาระโอกาสสำคัญได้ ตามช่องทาง ดังนี้

ส่วนกลาง

- กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944

- หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109

- หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340

ช่องทางออนไลน์

- www.treasury.go.th (บริการออนไลน์ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านเหรียญ) สำหรับการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเลือกรับด้วยตนเอง ณ สถานที่จ่ายแลกส่วนกลาง หรือเลือกให้จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

กรมธนารักษ์ ผลิตเหรียญกษาปณ์ "APEC 2022" ครบตามแผน 1 ล้านเหรียญแล้ว