ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ "แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ" จำนวน 145 ราย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ "แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ" จำนวน 145 ราย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ" จำนวน 145 ราย เช็กรายชื่อได้ที่นี่!

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ จำนวน 145 ราย

 

 

ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโส ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่าง ๆ จำนวน 145 ราย ดังนี้

 

1. นายสุริยง ลิ้มสถิรานันท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์

 

2. นายจักร อุตตโม ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 5 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 7

 

3. นายจตุรงค์ นาสมใจ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 5

 

4. นายจักรกฤช เจริญเลิศ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 1

 

5. นายสัณธาน ขันทมณี ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่ง

 

 

6. นายวรณัฏฐ์ สังข์ใหม่ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่ง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

 

7. นายชลิศร์ สวัสดิทัต ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญากรุงเทพใต้ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์

 

8. นายโสรัตน์ เพียรอนุกูล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 7 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์

 

9. นางสาวเสาวลักษณ์ จิระรัตนานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์

 

10. นายจิรพงษ์ ทัศน์เอี่ยม ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2

 

11. นายสังคม สุภาผล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 2

 

12. นายอมรเทพ การะโชติ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 2

 

13. นายชัยพร สมบุญวงค์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์


เช็กรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ จำนวน 145 ราย (คลิกที่นี่)