โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ BQ.1.1 - XBB สรุปพบที่ไทยแล้วหรือยัง?

โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ BQ.1.1 - XBB สรุปพบที่ไทยแล้วหรือยัง?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์ต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย ไทยยังไม่พบโควิด-19 สายพันธุ์ BQ.1.1 และสายพันธุ์ XBB ล่าสุดมคำชี้แจงจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์ต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย ไทยยังไม่พบโควิด-19 สายพันธุ์ BQ.1.1 และสายพันธุ์ XBB ทาง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ XBB สาธารณสุขฮ่องกงแถลงพบผู้ป่วยจากไทย

- ยกระดับเฝ้าระวังสนามบิน ตรวจโควิด19 ผู้โดยสารจากประเทศที่พบการระบาด XBB

- โควิด-19 สายพันธุ์ XBB ไทยเสี่ยงสูง สถานการณ์ล่าสุด ยกระดับเฝ้าระวัง

 

กรณีที่มีข่าวในต่างประเทศตรวจพบ "โควิด-19" โอมิครอน กลายพันธุ์ตัวใหม่ ไม่ว่าจะเป็น BQ.1.1 และ XBB สามารถแพร่เชื้อได้เร็ว และดื้อภูมิคุ้มกันมากกว่าทุกสายพันธุ์นั้น

ขอชี้แจงว่าจากข้อมูลการเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับเครือข่ายทั่วประเทศ ยังไม่มีรายงานการตรวจพบสายพันธุ์ดังกล่าวในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้เชื้อโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.5

จากฐานข้อมูล GISAID ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ประเทศไทยพบ BA.4 จำนวน 218 ราย ในส่วน BA.2.75 และลูกหลาน BA.2.75.1, BA.2.75.2 พบ 24 ราย สายพันธุ์ BA.5 และลูกหลาน พบ 2,152 ราย โดยสายพันธุ์ย่อยหลักที่พบมากในประเทศไทย ได้แก่ สายพันธุ์ BA.5.2 พบรายงานจำนวน 1,709 ราย ซึ่งแนวโน้มสอดคล้องกับทั่วโลก คือ BA.5 ยังเป็นสายพันธุ์หลัก ส่วน BA.4, BA.2.75 และลูกหลาน เช่น BA.2.75.1, BA.2.75.2 และ BA.2.75.x พบเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์  หรือโทร. 02 9510000

 

โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ BQ.1.1 - XBB สรุปพบที่ไทยแล้วหรือยัง?

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม