Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ โมเดอร์นา ฟรีทุกเข็ม ตลอดปี 2565 ดูเลย

Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ โมเดอร์นา ฟรีทุกเข็ม ตลอดปี 2565 ดูเลย

ศูนย์ฉีดวัคซีน กระทรวงสาธารณสุข เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรีทุกเข็ม โดยจะให้บริการวัคซีนทั้ง ไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา ทุกวันอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือนตลอดปี 2565

ศูนย์ฉีดวัคซีน กระทรวงสาธารณสุข เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรีทุกเข็ม โดยจะให้บริการวัคซีนทั้ง ไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา ทุกวันอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือนตลอดปี 2565 สามารถเช็กรายละเอียดได้ที่นี่ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ลงทะเบียน - Walk in ฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์ โมเดอร์นา ฟรี เช็กที่นี่

 

ประชาชนสามารถเข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ หรือ โมเดอร์นา ฟรีทุกเข็ม ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบรี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 08-3078-2788 

การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ โมเดอร์นา จะให้บริการทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ดังนี้ 

  • วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565
  • วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
  • วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565
  • วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565
  • วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565

Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ โมเดอร์นา ฟรีทุกเข็ม ตลอดปี 2565 ดูเลย

 

ข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุข