ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดรอบที่ 5 แก้ไขสถานะไม่สมบูรณ์

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดรอบที่ 5 แก้ไขสถานะไม่สมบูรณ์

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้ประกาศผลการลงทะเบียนรอบที่ 5 สำหรับผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2565

ตรวจสอบ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้ประกาศผลการลงทะเบียนรอบที่ 5 สำหรับผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2565 โดยผู้ที่ตรวจสอบสถานะ แล้วพบว่า "สถานะไม่สมบูรณ์" สามารถศึกษาวิธีแก้ไขได้เลยที่นี่ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผู้ลงทะเบียนวันที่ 30 ก.ย.- 6 ต.ค.65 รีบเช็กด่วน

- ประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด ผ่าน-ไม่ผ่าน และวิธีแก้

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนถึงวันไหน ผ่าน-ไม่ผ่านดูยังไง โสด ไม่โสด

 

ก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลัง ได้ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะไปแล้ว 4 รอบก่อนหน้านี้ ประกอบด้วย 

  • กลุ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2565
  • กลุ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2565
  • กลุ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน 2565
  • กลุ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2565

และล่าสุดถึงคิวของกลุ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2565

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระหว่างวันดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 โดย (คลิกที่นี่)

- เลือกปุ่ม "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน"

- กรอกข้อมูลผู้สมัคร ประกอบด้วย หมายเลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปี เกิด

- เลือก "ตรวจสอบข้อมูล"

จากนั้น ระบบจะแสดงสถานะการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียน โดยผู้ลงทะเบียนที่จะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 จะต้องผ่านขั้นตอนดังนี้

  • ผ่านการตรวจสอบสถานะบุคคลของผู้ลงทะเบียน
  • ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโครงการ
  • ผ่านการยืนยันตัวตน (E-KYC)

 

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดรอบที่ 5 แก้ไขสถานะไม่สมบูรณ์

ตรวจสอบสถานะ แล้วพบว่า "สถานะไม่สมบูรณ์" ต้องทำอย่างไร?

เมื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า "สถานการณ์ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง ระบบจะขึ้นข้อความแสดงโดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

1.ผู้ลงทะเบียน สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต โดยหากผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น

2.ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

3.ผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ กรณีไม่มีครอบครัว (โสด) สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้

สำหรับผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ลงทะเบียน "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน" ได้ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป

สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนดังกล่าวได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ (คลิก) หรือ(คลิก) หรือตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงาน

ส่วนผู้ที่สถานะขึ้นว่า "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์" ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคม 2566 ต่อไป

 

ไทม์ไลน์ตารางการประกาศผลและติดตามสถานะ

 

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดรอบที่ 5 แก้ไขสถานะไม่สมบูรณ์

 

CR กระทรวงการคลัง