ประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด ผ่าน-ไม่ผ่าน และวิธีแก้

ประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด ผ่าน-ไม่ผ่าน และวิธีแก้

ตรวจสอบสถานะ เช็กสิทธิ์ วันนี้ประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบ 5 ล่าสุด ผ่าน-ไม่ผ่าน และวิธีแก้

วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 เป็นวันนัดหมายเช็กสิทธิ์สถานะของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ตามโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 หรือรอบ 5 สามารถตรวจสอบสถานะเช็กสิทธิ์ผลการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ คลิกที่นี่ 

ประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด ผ่าน-ไม่ผ่าน และวิธีแก้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

การประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จะพบว่า ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว
 

- กรณี ผ่านการตรวจสอบ เป็น “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” 

ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ในช่วงนี้ ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง

 

- กรณี ไม่ผ่านการตรวจสอบ เป็น “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” 

เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขต หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น ให้ติดต่อแก้ไข โดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น
และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์

สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด ผ่าน-ไม่ผ่าน และวิธีแก้

อย่างไรก็ตาม กรณี ผ่าน-ไม่ผ่าน ผู้ลงทะเบียนต้องถูกตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม 2566 กระทรวงการคลังจะแจ้งให้ทราบอย่างต่อเนื่องหากมีความเปลี่ยนแปลง

ประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด ผ่าน-ไม่ผ่าน และวิธีแก้

ความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 ถึง 10 ตุลาคม 2565 มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 20,976,108 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,863,122 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 11,112,986 ราย ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 คลิกลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

 

อ้างอิง กระทรวงการคลัง และ กรุงเทพธุรกิจ