บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ประกาศผลรอบ 4 อัปเดตกรณีลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดูเลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ประกาศผลรอบ 4 อัปเดตกรณีลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดูเลย

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้ (7 ต.ค.2565) กระทรวงการคลัง ได้ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบที่ 4 นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตข้อมูลล่าสุดกรณี "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" สามารถเช็กได้เลยที่นี่

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้ (7 ต.ค.2565) กระทรวงการคลัง ได้ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบที่ 4 สำหรับประชาชนผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2565 สามารถเช็กได้เลยที่นี่ นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตข้อมูลล่าสุดกรณี "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันไหน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุด ขยายเวลารับลงทะเบียน เช็กเลยที่นี่

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ลงทะเบียนแล้ว สำคัญมาก ขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติ

- เช็กด่วน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบสถานะล่าสุด อัปเดตที่นี่ครบจบ

 

การประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) โดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด 

เมื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หากพบข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์" ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้ ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม 2566 ต่อไป

กรณี "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์"

หากตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบสถานะ "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เกิดจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียน/ครอบครัว ที่ให้ไว้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียนหรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีครอบครัว (โสด) สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้

โดย หน่วยงานรับลงทะเบียน มีดังนี้

  • สำนักงานคลังจังหวัด
  • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
  • สำนักงานเมืองพัทยา
  • สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • สาขาธนาคารออมสิน
  • สาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

กระทรวงการคลัง ได้ขยายเวลาวันสุดท้ายของการรับลงทะเบียนออกไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการสำหรับผู้ลงทะเบียนโครงการที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ 

ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 20,501,091 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,851,125 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 10,649,966 ราย

ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดการดำเนินโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ (คลิกที่นี่) หรือ (คลิกที่นี่) ได้เลย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

  • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
  • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ประกาศผลรอบ 4 อัปเดตกรณีลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดูเลย

 

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง