ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 วันสุดท้ายแล้วเช็กเลย ปิดกี่โมง สิทธิคงเหลือล่าสุด

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 วันสุดท้ายแล้วเช็กเลย ปิดกี่โมง สิทธิคงเหลือล่าสุด

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 "ลงทะเบียนคนละครึ่ง" รอบเก็บตก 3.09 ล้านสิทธิ วันนี้ (1 ต.ค.2565) เป็นวันสุดท้าย รีบเช็กเลย ปิดกี่โมง สิทธิคงเหลือล่าสุด

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 "ลงทะเบียนคนละครึ่ง" รอบเก็บตก 3.09 ล้านสิทธิ วันนี้ (1 ต.ค.2565) เป็นวันสุดท้ายสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com (คลิก) ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น.


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- คนละครึ่งเฟส 5 เปิดลงทะเบียนรอบเก็บตก รับ 800 บาท ล่าสุดเหลือกี่สิทธิเช็กเลย

- ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 โค้งสุดท้าย รอบเก็บตก ใช้สิทธิ์วันแรกก่อนเมื่อไหร่

- "ลงทะเบียนคนละครึ่ง" คนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก 800 บาท เตือนระวังถูกตัดสิทธิ

 

การลงทะเบียนคนละครึ่ง โครงการ คนละครึ่งเฟส 5 ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนรอบใหม่นี้ได้ ทั้งประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิโครงการฯ และประชาชนที่เคยได้รับสิทธิโครงการฯ แต่ไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีเงื่อนไขและคุณสมบัติ ดังนี้

  • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3
  • ไม่เคยถูกระงับสิทธิ ถูกเรียกเงินคืน หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการหรือโครงการอื่น ๆ ของรัฐ

โดยโครงการคนละครึ่งในรอบเก็บตกนี้ จะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3-31 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00 - 22.59 น. ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 22.59 น. หรือภายใน 14 วัน นับจากวันแรกที่เปิดให้เริ่มใช้จ่าย มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ

ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ได้เข้าไปตรวจสอบดูจำนวนสิทธิคงเหลือการ "ลงทะเบียนคนละครึ่ง" โครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ล่าสุด ณ เวลา 08.47 น. ปรากฏว่ายังเหลือสิทธิอยู่จำนวน 2,265,291 สิทธิ

ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com (คลิก) ก่อนเวลา 22.00 น. 

 

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 วันสุดท้ายแล้วเช็กเลย ปิดกี่โมง สิทธิคงเหลือล่าสุด

 

ทั้งนี้ จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. โครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเก่า จำนวน 23.24 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 29,548.08 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ จำนวน 158,417 คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 197.37 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 23.40 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 29,745.45 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 15,113.48 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 14,631.97 ล้านบาท

การใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดใช้จ่ายสะสมของร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 มียอดใช้จ่ายสะสม 1,017.31 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 526.30 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 491.01 ล้านบาท

ใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม จำนวน 8.01 หมื่นราย

 

CR กระทรวงการคลัง , คนละครึ่ง