"ลงทะเบียนคนละครึ่ง" คนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก 800 บาท เตือนระวังถูกตัดสิทธิ

"ลงทะเบียนคนละครึ่ง" คนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก 800 บาท เตือนระวังถูกตัดสิทธิ

(27 ก.ย.2565) อัปเดต "ลงทะเบียนคนละครึ่ง" โครงการคนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก เช็กสิทธิคงเหลือล่าสุดหลังเปิดระบบให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com (คลิก) รีบดูเลยใช้ครั้งแรกภายในวันไหน เตือนระวังถูกตัดสิทธิ

(27 ก.ย.2565) อัปเดต "ลงทะเบียนคนละครึ่ง" โครงการคนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก เช็กสิทธิคงเหลือล่าสุดหลังเปิดระบบให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com (คลิก) ไปเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- คนละครึ่งเฟส 5 ลงทะเบียนรอบเก็บตก เช็กสิทธิยังเหลือ หมดเขต 1 ต.ค.นี้

- "ลงทะเบียนคนละครึ่ง" รอบเก็บตกรับ 800 เริ่มใช้วันไหน ดูสิทธิคงเหลือล่าสุด

- "ลงทะเบียนคนละครึ่ง" อัปเดตล่าสุด ข้อสงสัยรายเก่ารับ 800 อีกรอบ รีบดูเลย

 

การ "ลงทะเบียนคนละครึ่ง" โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนได้จนถึงเวลา 22.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นี้ ประชาชนที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด ในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการโดยจะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3-31 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00 - 22.59 น.

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตกนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 22.59 น. หรือภายใน 14 วัน นับจากวันแรกที่เปิดให้เริ่มใช้จ่าย มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ยังคงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องจนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัคร โดยผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ประสงค์จะขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ยังสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการได้หนึ่งรายผ่านแอปพลิเคชั่น ถุงเงิน

ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ได้เข้าไปตรวจสอบดูจำนวนสิทธิคงเหลือการ "ลงทะเบียนคนละครึ่ง" โครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ล่าสุด ณ เวลา 10.00 น. ปรากฏว่ายังเหลือสิทธิอยู่จำนวน 2,406,137 สิทธิ

 

"ลงทะเบียนคนละครึ่ง" คนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก 800 บาท เตือนระวังถูกตัดสิทธิ

 

การลงทะเบียนคนละครึ่ง ประชาชนทั่วไปสามารถ ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 รอบใหม่ นี้ได้ ทั้งประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิโครงการฯ และประชาชนที่เคยได้รับสิทธิโครงการฯ แต่ไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด

เงื่อนไข / คุณสมบัติ ลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5"

  • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3
  • ไม่เคยถูกระงับสิทธิ ถูกเรียกเงินคืน หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการหรือโครงการอื่น ๆ ของรัฐ

 

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง