ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 โค้งสุดท้าย รอบเก็บตก ใช้สิทธิ์วันแรกก่อนเมื่อไหร่

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 โค้งสุดท้าย รอบเก็บตก ใช้สิทธิ์วันแรกก่อนเมื่อไหร่

"ลงทะเบียนคนละครึ่ง" โครงการคนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก ผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือ เว็บไซต์ คนละครึ่ง.com (คลิก) เช็กเลย ใช้สิทธิ์วันแรกวันไหน ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่

(29 ก.ย.2565) "ลงทะเบียนคนละครึ่ง" โครงการคนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก ผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือ เว็บไซต์ คนละครึ่ง.com (คลิก) เช็กเลย ใช้สิทธิ์วันแรกวันไหน ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงเวลา 22.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ลงทะเบียนคนละครึ่ง" คนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก 800 บาท เตือนระวังถูกตัดสิทธิ

- คนละครึ่งเฟส 5 ลงทะเบียนรอบเก็บตก เช็กสิทธิยังเหลือ หมดเขต 1 ต.ค.นี้

- "ลงทะเบียนคนละครึ่ง" รอบเก็บตกรับ 800 เริ่มใช้วันไหน ดูสิทธิคงเหลือล่าสุด

 

โดยประชาชนที่ "ลงทะเบียนคนละครึ่ง" และได้รับสิทธิโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" จะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะและสินค้าหรือบริการที่ กระทรวงการคลัง กำหนดในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ

การลงทะเบียนคนละครึ่ง ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 รอบใหม่นี้ได้ ทั้งประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิโครงการฯ และประชาชนที่เคยได้รับสิทธิโครงการฯ แต่ไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีเงื่อนไขและคุณสมบัติ ดังนี้

เงื่อนไข / คุณสมบัติ ลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5"

  • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3
  • ไม่เคยถูกระงับสิทธิ ถูกเรียกเงินคืน หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการหรือโครงการอื่น ๆ ของรัฐ

ล่าสุดจากข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.57 น. ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ได้เข้าไปตรวจสอบดูจำนวนสิทธิคงเหลือการ "ลงทะเบียนคนละครึ่ง" โครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ปรากฏว่าเหลืออยู่ 2,325,642 สิทธิ

 

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 โค้งสุดท้าย รอบเก็บตก ใช้สิทธิ์วันแรกก่อนเมื่อไหร่

คนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก ใช้สิทธิ์วันแรกวันไหน?

ประชาชนที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการฯ สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3-31 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00 - 22.59 น. โดยในรอบเก็บตกนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 22.59 น. หรือภายใน 14 วัน นับจากวันแรกที่เปิดให้เริ่มใช้จ่าย มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ

ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือ เว็บไซต์ คนละครึ่ง.com (คลิก)

 

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 โค้งสุดท้าย รอบเก็บตก ใช้สิทธิ์วันแรกก่อนเมื่อไหร่

 

CR คนละครึ่ง