“พายุเข้าไทย” เช็กเส้นทาง “น้ำท่วม” ทางหลวง 14 จังหวัด ล่าสุดผ่านไม่ได้ 6 แห่ง

“พายุเข้าไทย” เช็กเส้นทาง “น้ำท่วม” ทางหลวง 14 จังหวัด ล่าสุดผ่านไม่ได้ 6 แห่ง

“พายุเข้าไทย” เช็กเส้นทาง “น้ำท่วม” ทางหลวง 14 จังหวัด ล่าสุดผ่านไม่ได้ 6 แห่ง พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องและติดตามสถานการณ์ 24 ชม.

"พายุเข้าไทย" กรมทางหลวง ได้ทำการสรุปสถานการณ์อุทกภัย และดินสไลด์บนทางหลวง ผลกระทบจาก "พายุโนรู" สถานการณ์ประจำวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. พบทางหลวงถูก "น้ำท่วม" /ดินสไลด์ในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ จ.เพชรบูรณ์, จ.เลย, จ.ศรีสะเกษ, จ.สุรินทร์, จ.บุรีรัมย์, จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, จ.สระบุรี, จ.อุบลราชธานี,จ.นครราชสีมา , จ.อำนาจเจริญ , จ.ปทุมธานี , จ.ปราจีนบุรี และ จ.นครสวรรค์ จำนวน 35 สายทาง 45 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 6 แห่ง รายละเอียดดังนี้

1. จังหวัดขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข 229 บ้านไผ่ – มัญจาคีรี พื้นที่ อ.มัญจาคีรี ช่วง กม.ที่ 23+500 – 24+595 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ระดับน้ำ 35 ซม. การจราจรผ่านไมได้ แนะนำทางเลี่ยงสี่แยกมัญจาคีรี แล้วเลี้ยวซ้ายออกไปบรรจบ ทล.229 ตอนมัญจาคีรี – ห้วยสามหมอ มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

2. จังหวัดศรีสะเกษ ทางหลวงหมายเลข 221 แยกการช่าง – เชิงบันไดเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษณ์ ช่วง กม.ที่ 61+800 – 62+500 ระดับน้ำ 60 ซม. รถเล็กไม่สามารถผ่านได้

“พายุเข้าไทย” เช็กเส้นทาง “น้ำท่วม” ทางหลวง 14 จังหวัด ล่าสุดผ่านไม่ได้ 6 แห่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

3. จังหวัดศรีสะเกษ ทางหลวงหมายเลข 221 แยกการช่าง – เชิงบันไดเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษณ์ ช่วง กม.ที่ 58+300 – 62+700 ระดับน้ำ 30 - 60 ซม. รถเล็กไม่สามารถผ่านได้

4. จังหวัดศรีสะเกษ ทางหลวงหมายเลข 2085 กันทรลักษณ์ – กันทรารมย์ อ.กันทรลักษณ์ ช่วง กม.ที่10+200 – 10+500 ระดับน้ำ 30 - 60 ซม. รถเล็กไม่สามารถผ่านได้

5. จังหวัดเพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข 2216 โคกมน – กกกะทอน อ.หล่มเก่า ช่วง กม.ที่ 85+650 สะพานห้วยน้ำย่า (สะพานชั่วคราว) ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม การจราจรผ่านไม่ได้ แนะนำใช้ทางเลี่ยงสาย ทช.2012 บ้านตาดกลอย – บ้านหนองยาว มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการตรวจสอบ

6. จังหวัดนครสวรรค์ ทางหลวงหมายเลข 1072 สายลาดยาว – เขาชนกัน พื้นที่ อ.แม่วงก์ ช่วง กม.ที่ 44+445 ระดับน้ำ 150 ซม. การจราจรไม่สามารถผ่านได้ แนะนำใช้ทางเลี่ยงสาย ทช. แล้วไปออก ทล.2504 มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

“พายุเข้าไทย” เช็กเส้นทาง “น้ำท่วม” ทางหลวง 14 จังหวัด ล่าสุดผ่านไม่ได้ 6 แห่ง

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ทั่วประเทศ เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยกรณีที่ "น้ำท่วม" สูงได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนพร้อมเร่งระบายน้ำ กรณีถนนหรือสะพานขาด/ชำรุด ได้เร่งติดตั้งสะพานเบลีย์เชื่อมทาง สำหรับกรณีดินไหล่เขาข้างทาง Slide ได้นำเครื่องจักรเขาเกลี่ยดินออกจากเส้นทาง พร้อม พร้อมวางแท่งแบริเออร์ กระสอบทราย และกำแพงดินเพื่อชะลอน้ำ และจัดทำแผนที่ทางเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลวงเดินทางด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย พร้อมปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง ในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1