ปภ. สรุป "น้ำท่วม" 14 จังหวัด 918 หมู่บ้าน เร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชน

ปภ. สรุป "น้ำท่วม" 14 จังหวัด 918 หมู่บ้าน เร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชน

ปภ. รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ 14 จังหวัด รวม 45 อำเภอ 205 ตำบล 918 หมู่บ้าน ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำและให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 65 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากสถานการณ์ฝนตกในหลายพื้นที่ช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 22 – 28 ก.ย. 65 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวม 20 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ นครราชสีมา มุกดาหาร ยโสธร หนองบัวลำภู ระยอง ปราจีนบุรี สมุทรปราการ รวม 72 อำเภอ  157 ตำบล 435 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 3,338 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมใน 10 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ขอนแก่น ชัยภูมิ รวม 27 อำเภอ 69 ตำบล 209 หมู่บ้าน

ปภ. สรุป "น้ำท่วม" 14 จังหวัด 918 หมู่บ้าน เร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชน
 

นอกจากนี้ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 13 ส.ค. – 28 ก.ย.65 ได้เกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง รวม 9 จังหวัด ได้แก่ ตาก ขอนแก่น มหาสารคาม อุบลราชธานี บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงหืบุรี ปทุมธานี ซึ่งปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และปทุมธานี รวม 18 อำเภอ 136 ตำบล 709 หมู่บ้าน

ปภ. สรุป "น้ำท่วม" 14 จังหวัด 918 หมู่บ้าน เร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชน
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และให้การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง และจะได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

ปภ. สรุป "น้ำท่วม" 14 จังหวัด 918 หมู่บ้าน เร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชน