"ลงทะเบียนคนละครึ่ง" รอบเก็บตกรับ 800 เริ่มใช้วันไหน ดูสิทธิคงเหลือล่าสุด

"ลงทะเบียนคนละครึ่ง" รอบเก็บตกรับ 800 เริ่มใช้วันไหน ดูสิทธิคงเหลือล่าสุด

"ลงทะเบียนคนละครึ่ง" โครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" รอบเก็บตก 3.09 ล้านสิทธิ์ รับเงิน 800 บาท เริ่มใช้วันไหน ดูสิทธิคงเหลือล่าสุด โดยผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com (คลิก)

"ลงทะเบียนคนละครึ่ง" โครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" รอบเก็บตก 3.09 ล้านสิทธิ์ ล่าสุด (24 ก.ย.2565) ผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com (คลิก) ได้ไปจนถึงเวลา 22.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2565

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- คลังเร่งประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 5

- "ลงทะเบียนคนละครึ่ง" อัปเดตล่าสุด ข้อสงสัยรายเก่ารับ 800 อีกรอบ รีบดูเลย

- ลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5" www.คนละครึ่ง.com 3.09 ล้านสิทธิ รีบเลยก่อนเต็ม !

 

 

ประชาชนที่ "ลงทะเบียนคนละครึ่ง" และได้รับสิทธิโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" จะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป บริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะและสินค้าหรือบริการที่ กระทรวงการคลัง กำหนดในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ โดยจะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00 - 22.59 น.

ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ได้เข้าไปตรวจสอบดูจำนวนสิทธิคงเหลือการ "ลงทะเบียนคนละครึ่ง" โครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ล่าสุด ณ เวลา 10.00 น. ปรากฏว่ายังเหลือสิทธิอยู่จำนวน 2,626,385 สิทธิ

 

"ลงทะเบียนคนละครึ่ง" รอบเก็บตกรับ 800 เริ่มใช้วันไหน ดูสิทธิคงเหลือล่าสุด  

 

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการยังคงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องจนกว่า กระทรวงการคลัง จะปิดรับสมัคร โดยผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ประสงค์จะขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ยังสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ได้หนึ่งรายผ่านแอปพลิเคชั่น ถุงเงิน

สำหรับความคืบหน้าการใช้สิทธิ โครงการคนละครึ่งเฟส 5 จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเก่าจำนวน 23.24 ล้านคนคิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 26,477.8 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่จำนวน 158,417 คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 178.7 ล้านบาท

รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 23.40 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 26,656.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 13,530.6 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 13,125.9 ล้านบาท