เช็กผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แก้ไขสถานะไม่สมบูรณ์ ประกาศเมื่อไหร่ ดูเลย

เช็กผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แก้ไขสถานะไม่สมบูรณ์ ประกาศเมื่อไหร่ ดูเลย

การ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" วันนี้ (20 ก.ย.2565) กรณีแก้ไข "สถานะไม่สมบูรณ์" ไปดูว่า หากผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ แก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น จะทราบผลการลงทะเบียนอีกทีเมื่อไหร่

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการ "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" วันนี้ (20 ก.ย.2565) กรณีแก้ไข "สถานะไม่สมบูรณ์" ไปดูว่า หากผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ แก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น จะทราบผลการลงทะเบียนอีกทีเมื่อไหร่

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีลงทะเบียนผ่าน-ไม่ผ่าน สำคัญมาก

- แก้ไข "สถานะไม่สมบูรณ์" ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แล้ว ตรวจสอบอีกครั้งวันไหน?

- "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 9 สาเหตุสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดูวิธีแก้ไข

 

ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กลุ่มแรกสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2565 พบว่ามีผู้ที่ "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" กว่า 964,270 คน ซึ่งเกิดจาก 9 สาเหตุ ดังนี้

1) ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี

2) ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน

3) สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย

4) ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย

5) ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง

6) ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส

7) ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง

8) ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง

9) ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตร และข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิต และมีใบมรณะบัตรของคู่สมรสแล้วนั้น ขอให้ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้ง ในวันอังคาร ที่  20 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

ส่วนผู้ที่มี "สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" จากกรณีอื่นๆ ที่เกิดจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนหรือครอบครัวไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเอง โดยผู้ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียน จะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ยื่นแบบฟอร์มไว้เท่านั้น ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ใดก็ได้ แต่จะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นี้ หากข้อมูลขึ้นว่า สถานะสมบูรณ์ แล้ว ผู้ลงทะเบียนฯ ต้องรอประกาศผลคุณสมบัติช่วงเดือนม.ค.2566 ซึ่งทาง กระทรวงการคลัง จะแจ้งวันเวลาให้ทราบต่อไป

ขั้นตอนการแก้ไขสถานะ "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์"

1. กรณี "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองแล้วพบว่า "ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส" แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิต และมีใบมรณะบัตรของคู่สมรสแล้ว ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

2. "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตร และข้อมูลเลขบัตรประชาชนของทุกราย แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า บุตรของผู้ลงทะเบียนมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้ว ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

3.ผู้ลงทะเบียนที่มี "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" กรณีอื่นๆ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต

4.ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565

 

CR กระทรวงการคลัง

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์