เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้ กรณีสถานะลงทะเบียน

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้ กรณีสถานะลงทะเบียน

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้ ความคืบหน้า อัปเดต บัตรคนจนรอบใหม่ ล่าสุดนัดตรวจสอบสถานะ กรณีลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

วันนี้ติดตามอัปเดตความคืบหน้า เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้ บัตรคนจนรอบใหม่ ล่าสุดนัดตรวจสอบสถานะ กรณีลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

การเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 มีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 13 ล้านราย การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 8 ล้านราย ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 4 ล้านราย ซึ่งกว่าจะถึงวันปิดรับยื่นลงทะเบียน 19 ตุลาคม 2565 คงมีจำนวนเพิ่มมากอย่างต่อเนื่อง

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เพื่อลดภาระค่าของชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อย ดังนี้

- ค่าซื้อสินค้า 200 - 300 บาท
- ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท
- ส่วนลดแก๊สหุงต้ม 45 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน) กรณีกลุ่มเปราะบางจะได้ส่วนลด 100 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน)
- เงินช่วยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
- เงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
- เงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง)
- เงินพิเศษผู้พิการ 200 บาท
- ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย ร้านค้าขนาดเล็กจะได้ส่วนลดก๊าซหุงต้มพีที (ปตท.) 100 บาท ที่ร้านจำหน่ายที่ร่วมรายการ
 - เงินพิเศษผู้สูงอายุ 50 ถึง 100 บาทขึ้นอยู่กับเกณฑ์รายได้

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้ กรณีสถานะลงทะเบียน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

กรณี ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 นับล้านคน ที่พบข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ระบบจะขึ้นข้อความแสดงโดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดังนี้

1) ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี

2) ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน

3) สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย

4) ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย

5) ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง

6) ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส

7) ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง

8) ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง

9) ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้ กรณีสถานะลงทะเบียน

ล่าสุด อัปเดตกรณีผู้ลงทะเบียนบัตรคนจน ตรวจสอบสถานะ แล้วพบว่า

1.  "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส" แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิต และมีใบมรณบัตรของคู่สมรสแล้วนั้น ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียนอีกครั้ง ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

2.  "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูล กรมการปกครองแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตร และข้อมูลเลขบัตรประชาชนของทุกราย" แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุตรของผู้ลงทะเบียนมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้ว ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

อ้างอิง - กระทรวงการคลัง